اوقات شرعی به افق طلاتپه
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی طلاتپه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق طلاتپه

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق طلاتپه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2906:1513:2617:1820:3820:5921:5800:33
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2807:1414:2618:1821:3922:0022:5901:33
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2708:1315:2619:1822:3923:0100:0002:33
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2609:1316:2620:1923:4000:0101:0103:33
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2510:1217:2621:1900:4101:0202:0204:33
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2411:1218:2622:1901:4202:0303:0305:33
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2312:1119:2723:1902:4203:0404:0406:33
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2313:1120:2700:1903:4304:0505:0507:33
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2214:1021:2701:2004:4405:0506:0608:33
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2115:1022:2702:2005:4406:0607:0709:33
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2016:0923:2703:2006:4507:0708:0810:33
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2017:0900:2704:2007:4608:0709:0811:33
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1918:0901:2705:2108:4609:0810:0912:33
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1819:0802:2806:2109:4710:0911:1013:33
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1820:0803:2807:2110:4811:0912:1114:33
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1721:0804:2808:2111:4812:1013:1215:33
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1722:0805:2809:2212:4913:1114:1216:33
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1623:0706:2810:2213:4914:1115:1317:33
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1600:0707:2911:2214:5015:1216:1418:33
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1601:0708:2912:2215:5016:1217:1419:33
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1502:0709:2913:2216:5117:1318:1520:33
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1503:0710:2914:2317:5118:1319:1521:33
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1504:0711:2915:2318:5219:1420:1622:33
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1505:0712:3016:2319:5220:1421:1723:34
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1506:0713:3017:2320:5321:1522:1700:34
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1507:0714:3018:2421:5322:1523:1701:34
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1508:0715:3019:2422:5323:1500:1802:34
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1509:0716:3020:2423:5400:1601:1803:34
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1510:0717:3121:2400:5401:1602:1804:34
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1511:0818:3122:2501:5402:1603:1905:35
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1512:0819:3123:2502:5403:1604:1906:35