اوقات شرعی به افق طلاتپه
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی طلاتپه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق طلاتپه

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق طلاتپه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3006:1513:2617:1820:3820:5921:5700:34
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2807:1414:2618:1821:3822:0022:5901:33
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2708:1315:2619:1822:3923:0000:0002:33
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:1316:2620:1923:4000:0101:0103:33
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2510:1217:2621:1900:4101:0202:0204:33
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2511:1218:2622:1901:4102:0303:0305:33
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2412:1119:2723:1902:4203:0404:0406:33
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2313:1120:2700:1903:4304:0405:0507:33
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2214:1021:2701:2004:4405:0506:0608:33
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2115:1022:2702:2005:4406:0607:0609:33
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2116:0923:2703:2006:4507:0708:0710:33
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2017:0900:2704:2007:4608:0709:0811:33
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1918:0901:2705:2108:4609:0810:0912:33
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1919:0802:2806:2109:4710:0911:1013:33
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1820:0803:2807:2110:4811:0912:1114:33
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1721:0804:2808:2111:4812:1013:1115:33
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1722:0805:2809:2112:4913:1114:1216:33
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1723:0706:2810:2213:4914:1115:1317:33
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1600:0707:2811:2214:5015:1216:1418:33
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1601:0708:2912:2215:5016:1217:1419:33
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1602:0709:2913:2216:5117:1318:1520:33
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1503:0710:2914:2317:5118:1319:1521:33
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1504:0711:2915:2318:5219:1420:1622:33
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1505:0712:2916:2319:5220:1421:1623:34
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1506:0713:3017:2320:5321:1422:1700:34
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1507:0714:3018:2421:5322:1523:1701:34
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1508:0715:3019:2422:5323:1500:1802:34
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1509:0716:3020:2423:5400:1601:1803:34
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1510:0717:3121:2400:5401:1602:1804:34
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1511:0818:3122:2501:5402:1603:1905:35
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1512:0819:3123:2502:5403:1604:1906:35