اوقات شرعی به افق زرینه
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی زرینه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زرینه

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق زرینه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3106:1213:1917:0820:2620:4721:4400:29
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3007:1114:1918:0821:2721:4822:4501:28
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2908:1115:1919:0822:2822:4923:4602:28
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2809:1016:1920:0823:2923:4900:4703:28
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2710:1017:1921:0800:2900:5001:4804:28
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2611:0918:1922:0901:3001:5102:4805:28
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2512:0919:2023:0902:3102:5203:4906:28
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2513:0820:2000:0903:3203:5204:5007:28
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2414:0821:2001:0904:3204:5305:5108:28
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2315:0722:2002:0905:3305:5406:5209:28
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2216:0723:2003:1006:3306:5407:5310:28
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2217:0700:2004:1007:3407:5508:5411:28
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2118:0601:2005:1008:3508:5609:5412:28
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2119:0602:2106:1009:3509:5610:5513:28
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2020:0603:2107:1010:3610:5711:5614:28
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2021:0604:2108:1111:3611:5812:5715:28
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1922:0505:2109:1112:3712:5813:5716:28
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1923:0506:2110:1113:3813:5914:5817:28
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1900:0507:2211:1114:3814:5915:5918:28
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1801:0508:2212:1215:3916:0016:5919:28
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1802:0509:2213:1216:3917:0018:0020:29
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1803:0510:2214:1217:3918:0119:0021:29
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1804:0511:2215:1218:4019:0120:0122:29
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1805:0512:2316:1219:4020:0221:0123:29
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1806:0513:2317:1320:4121:0222:0200:29
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1707:0514:2318:1321:4122:0223:0201:29
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1708:0515:2319:1322:4123:0300:0302:29
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1809:0516:2320:1323:4200:0301:0303:30
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1810:0517:2421:1400:4201:0302:0304:30
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1811:0518:2422:1401:4202:0403:0405:30
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1812:0619:2423:1402:4203:0404:0406:30