اوقات شرعی به افق دیواندره
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی دیواندره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دیواندره

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دیواندره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3106:1213:1917:0720:2620:4621:4300:28
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3007:1114:1918:0721:2621:4722:4401:28
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2908:1115:1919:0722:2722:4823:4502:28
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2809:1016:1920:0823:2823:4800:4603:28
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2710:1017:1921:0800:2900:4901:4704:28
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2611:0918:1922:0801:2901:5002:4705:28
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2612:0919:1923:0802:3002:5103:4806:28
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2513:0820:1900:0803:3103:5104:4907:28
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2414:0821:1901:0904:3104:5205:5008:28
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2315:0722:2002:0905:3205:5306:5109:28
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2316:0723:2003:0906:3306:5407:5210:28
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2217:0700:2004:0907:3307:5408:5311:28
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2218:0601:2005:0908:3408:5509:5312:28
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2119:0602:2006:1009:3509:5610:5413:28
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2120:0603:2007:1010:3510:5611:5514:28
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2021:0604:2108:1011:3611:5712:5615:28
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2022:0505:2109:1012:3612:5713:5616:28
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1923:0506:2110:1013:3713:5814:5717:28
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1900:0507:2111:1114:3714:5815:5818:28
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1901:0508:2112:1115:3815:5916:5819:28
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1902:0509:2213:1116:3816:5917:5920:28
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1803:0510:2214:1117:3918:0018:5921:28
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1804:0511:2215:1118:3919:0020:0022:29
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1805:0512:2216:1219:3920:0121:0023:29
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1806:0513:2217:1220:4021:0122:0100:29
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1807:0514:2318:1221:4022:0123:0101:29
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1808:0515:2319:1222:4123:0200:0202:29
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1809:0516:2320:1323:4100:0201:0203:29
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1810:0517:2321:1300:4101:0202:0204:30
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1811:0518:2322:1301:4102:0303:0205:30
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1812:0619:2423:1302:4203:0304:0306:30