اوقات شرعی به افق دیواندره
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی دیواندره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دیواندره

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دیواندره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3106:1213:1917:0720:2620:4621:4300:28
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3007:1114:1918:0721:2721:4722:4401:28
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2908:1015:1919:0722:2722:4823:4502:28
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2809:1016:1920:0823:2823:4900:4603:28
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2710:0917:1921:0800:2900:4901:4704:28
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2611:0918:1922:0801:2901:5002:4805:28
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2512:0819:1923:0802:3002:5103:4906:28
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2513:0820:1900:0803:3103:5204:4907:28
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2414:0821:1901:0904:3204:5205:5008:28
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2315:0722:2002:0905:3205:5306:5109:28
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2316:0723:2003:0906:3306:5407:5210:28
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2217:0700:2004:0907:3307:5408:5311:28
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2118:0601:2005:0908:3408:5509:5412:28
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2119:0602:2006:1009:3509:5610:5413:28
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2020:0603:2007:1010:3510:5611:5514:28
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2021:0604:2108:1011:3611:5712:5615:28
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2022:0505:2109:1012:3612:5713:5616:28
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1923:0506:2110:1013:3713:5814:5717:28
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1900:0507:2111:1114:3714:5915:5818:28
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1901:0508:2112:1115:3815:5916:5819:28
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1802:0509:2213:1116:3816:5917:5920:28
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1803:0510:2214:1117:3918:0018:5921:29
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1804:0511:2215:1218:3919:0020:0022:29
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1805:0512:2216:1219:4020:0121:0023:29
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1806:0513:2217:1220:4021:0122:0100:29
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1807:0514:2318:1221:4022:0223:0101:29
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1808:0515:2319:1222:4123:0200:0202:29
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1809:0516:2320:1323:4100:0201:0203:29
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1810:0517:2321:1300:4101:0202:0204:30
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1811:0618:2322:1301:4102:0303:0305:30
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1812:0619:2423:1302:4203:0304:0306:30