اوقات شرعی به افق یاسوکند
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی یاسوکند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق یاسوکند

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خرداد ماه به افق یاسوکند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2606:0813:1617:0520:2420:4421:4100:25
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2507:0714:1618:0521:2421:4522:4201:25
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2408:0715:1619:0522:2522:4623:4302:25
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2309:0616:1620:0523:2623:4700:4403:25
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2310:0617:1621:0600:2700:4701:4504:25
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2211:0518:1622:0601:2701:4802:4605:25
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2112:0519:1623:0602:2802:4903:4706:24
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2013:0420:1600:0603:2903:5004:4807:24
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1914:0421:1601:0604:2904:5005:4908:24
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1915:0322:1702:0705:3005:5106:5009:24
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1816:0323:1703:0706:3106:5207:5010:24
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1717:0300:1704:0707:3107:5208:5111:24
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1718:0201:1705:0708:3208:5309:5212:24
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1619:0202:1706:0709:3309:5410:5313:24
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1620:0203:1707:0810:3310:5411:5414:24
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1521:0204:1808:0811:3411:5512:5415:25
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1522:0105:1809:0812:3412:5613:5516:25
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1423:0106:1810:0813:3513:5614:5617:25
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1400:0107:1811:0914:3514:5715:5618:25
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1401:0108:1812:0915:3615:5716:5719:25
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1402:0109:1913:0916:3616:5817:5820:25
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1303:0110:1914:0917:3717:5818:5821:25
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1304:0111:1915:0918:3718:5919:5922:25
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1305:0112:1916:1019:3819:5920:5923:25
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1306:0113:1917:1020:3820:5922:0000:25
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1307:0114:2018:1021:3822:0023:0001:26
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1308:0115:2019:1022:3923:0000:0002:26
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1309:0116:2020:1123:3900:0001:0103:26
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1310:0117:2021:1100:3901:0102:0104:26
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1311:0118:2022:1101:4002:0103:0105:26
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1312:0219:2123:1102:4003:0104:0206:27