اوقات شرعی به افق یاسوکند
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی یاسوکند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق یاسوکند

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خرداد ماه به افق یاسوکند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2606:0813:1617:0520:2420:4421:4100:25
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2507:0714:1618:0521:2521:4522:4201:25
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2408:0715:1619:0522:2522:4623:4302:25
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2309:0616:1620:0523:2623:4700:4403:25
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2210:0617:1621:0600:2700:4801:4504:25
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2111:0518:1622:0601:2801:4802:4605:25
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2112:0519:1623:0602:2802:4903:4706:24
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2013:0420:1600:0603:2903:5004:4807:24
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1914:0421:1701:0604:3004:5105:4908:24
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1815:0322:1702:0705:3005:5106:5009:24
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1816:0323:1703:0706:3106:5207:5110:24
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1717:0300:1704:0707:3207:5308:5211:24
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1718:0201:1705:0708:3208:5309:5212:24
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1619:0202:1706:0709:3309:5410:5313:24
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1620:0203:1707:0810:3310:5511:5414:24
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1521:0204:1808:0811:3411:5512:5515:25
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1522:0105:1809:0812:3412:5613:5516:25
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1423:0106:1810:0813:3513:5614:5617:25
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1400:0107:1811:0914:3514:5715:5718:25
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1401:0108:1812:0915:3615:5716:5719:25
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1402:0109:1913:0916:3616:5817:5820:25
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1303:0110:1914:0917:3717:5818:5821:25
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1304:0111:1915:0918:3718:5919:5922:25
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1305:0112:1916:1019:3819:5920:5923:25
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1306:0113:1917:1020:3820:5922:0000:26
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1307:0114:2018:1021:3822:0023:0001:26
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1308:0115:2019:1022:3923:0000:0002:26
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1309:0116:2020:1123:3900:0001:0103:26
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1310:0117:2021:1100:3901:0102:0104:26
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1311:0218:2122:1101:4002:0103:0105:26
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1312:0219:2123:1102:4003:0104:0206:27