اوقات شرعی به افق قزل بلاغ
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی قزل بلاغ

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قزل بلاغ

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قزل بلاغ
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2806:1013:1817:0720:2620:4621:4300:27
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2707:0914:1818:0721:2621:4722:4401:27
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2708:0915:1819:0722:2722:4823:4502:27
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0816:1820:0723:2823:4900:4603:27
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2510:0817:1821:0800:2900:4901:4704:27
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2411:0718:1822:0801:2901:5002:4805:27
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2312:0719:1823:0802:3002:5103:4906:27
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2213:0620:1800:0803:3103:5204:5007:26
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2214:0621:1801:0804:3104:5205:5108:26
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2115:0622:1902:0905:3205:5306:5109:26
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2016:0523:1903:0906:3306:5407:5210:26
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2017:0500:1904:0907:3307:5408:5311:26
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1918:0501:1905:0908:3408:5509:5412:26
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1819:0402:1906:0909:3509:5610:5513:26
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1820:0403:1907:1010:3510:5611:5514:27
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1721:0404:2008:1011:3611:5712:5615:27
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1722:0405:2009:1012:3612:5713:5716:27
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1723:0306:2010:1013:3713:5814:5817:27
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1600:0307:2011:1014:3714:5915:5818:27
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1601:0308:2012:1115:3815:5916:5919:27
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1602:0309:2113:1116:3817:0017:5920:27
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1603:0310:2114:1117:3918:0019:0021:27
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1504:0311:2115:1118:3919:0020:0022:27
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1505:0312:2116:1219:3920:0121:0123:27
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1506:0313:2117:1220:4021:0122:0100:28
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1507:0314:2218:1221:4022:0223:0201:28
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1508:0315:2219:1222:4123:0200:0202:28
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1509:0316:2220:1223:4100:0201:0303:28
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1510:0317:2221:1300:4101:0302:0304:28
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1511:0418:2222:1301:4102:0303:0305:28
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1612:0419:2323:1302:4203:0304:0306:29