اوقات شرعی به افق قزل بلاغ
امروز : دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروز
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی قزل بلاغ

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قزل بلاغ

سه شنبه
۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق قزل بلاغ
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/2/1شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷05:1006:4013:2017:0220:0020:1921:1000:35
1397/2/2یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷06:0807:3914:2018:0321:0121:2022:1101:34
1397/2/3دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷07:0608:3815:1919:0322:0122:2123:1202:34
1397/2/4سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷08:0509:3716:1920:0323:0223:2100:1303:34
1397/2/5چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷09:0310:3517:1921:0300:0300:2201:1404:33
1397/2/6پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷10:0211:3418:1922:0301:0401:2302:1505:33
1397/2/7جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷11:0012:3319:1923:0302:0502:2403:1606:33
1397/2/8شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷11:5913:3220:1900:0303:0603:2504:1707:32
1397/2/9یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷12:5714:3121:1801:0304:0704:2605:1808:32
1397/2/10دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷13:5615:2922:1802:0405:0805:2706:2009:32
1397/2/11سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷14:5416:2823:1803:0406:0806:2807:2110:31
1397/2/12چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷15:5317:2700:1804:0407:0907:2908:2211:31
1397/2/13پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷16:5218:2601:1805:0408:1008:3009:2312:31
1397/2/14جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷17:5019:2502:1806:0409:1109:3110:2413:31
1397/2/15شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷18:4920:2403:1807:0410:1210:3111:2514:30
1397/2/16یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷19:4721:2304:1808:0411:1311:3212:2615:30
1397/2/17دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷20:4622:2205:1809:0512:1312:3313:2716:30
1397/2/18سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷21:4523:2106:1810:0513:1413:3414:2817:29
1397/2/19چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷22:4300:2007:1711:0514:1514:3515:2918:29
1397/2/20پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷23:4201:1908:1712:0515:1615:3616:3119:29
1397/2/21جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷00:4102:1809:1713:0516:1716:3717:3220:29
1397/2/22شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷01:3903:1710:1714:0517:1817:3818:3321:29
1397/2/23یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷02:3804:1711:1715:0518:1918:3919:3422:28
1397/2/24دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷03:3705:1612:1716:0619:1919:4020:3523:28
1397/2/25سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷04:3606:1513:1717:0620:2020:4021:3600:28
1397/2/26چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷05:3507:1414:1718:0621:2121:4122:3701:28
1397/2/27پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷06:3308:1315:1719:0622:2222:4223:3802:28
1397/2/28جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷07:3209:1316:1720:0623:2323:4300:3903:27
1397/2/29شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷08:3110:1217:1721:0600:2300:4401:4004:27
1397/2/30یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷09:3011:1118:1822:0701:2401:4502:4105:27
1397/2/31دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷10:2912:1119:1823:0702:2502:4503:4206:27