اوقات شرعی به افق بیجار
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی بیجار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بیجار

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بیجار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2906:1013:1617:0520:2320:4421:4000:26
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0914:1618:0521:2421:4422:4101:26
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2708:0815:1619:0522:2522:4523:4202:26
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0816:1620:0523:2523:4600:4303:26
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2510:0717:1721:0500:2600:4701:4404:26
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2411:0718:1722:0601:2701:4802:4505:26
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2312:0619:1723:0602:2802:4803:4606:26
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2313:0620:1700:0603:2803:4904:4707:25
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2214:0521:1701:0604:2904:5005:4808:25
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2115:0522:1702:0605:3005:5006:4809:25
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2116:0523:1703:0606:3006:5107:4910:25
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2017:0400:1804:0707:3107:5208:5011:25
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1918:0401:1805:0708:3108:5209:5112:25
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1919:0402:1806:0709:3209:5310:5213:26
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1820:0403:1807:0710:3310:5411:5214:26
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1821:0304:1808:0811:3311:5412:5315:26
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1822:0305:1809:0812:3412:5513:5416:26
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1723:0306:1910:0813:3413:5514:5417:26
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1700:0307:1911:0814:3514:5615:5518:26
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1701:0308:1912:0815:3515:5616:5619:26
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1602:0309:1913:0916:3616:5717:5620:26
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1603:0310:1914:0917:3617:5718:5721:26
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1604:0311:2015:0918:3718:5819:5722:26
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1605:0312:2016:0919:3719:5820:5823:26
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1606:0313:2017:0920:3720:5921:5800:27
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1607:0314:2018:1021:3821:5922:5901:27
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1608:0315:2019:1022:3822:5923:5902:27
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1609:0316:2120:1023:3800:0000:5903:27
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1610:0317:2121:1000:3901:0002:0004:27
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1611:0318:2122:1101:3902:0003:0005:27
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1612:0319:2123:1102:3903:0004:0006:28