اوقات شرعی به افق بیجار
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی بیجار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بیجار

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بیجار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2806:0913:1617:0520:2320:4421:4000:26
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2807:0914:1618:0521:2421:4522:4101:26
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2708:0815:1619:0522:2522:4523:4202:26
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2609:0816:1620:0523:2623:4600:4303:26
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2510:0717:1721:0500:2600:4701:4404:26
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2411:0718:1722:0601:2701:4802:4505:26
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2312:0619:1723:0602:2802:4803:4606:25
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2313:0620:1700:0603:2803:4904:4707:25
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2214:0521:1701:0604:2904:5005:4808:25
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2115:0522:1702:0605:3005:5106:4909:25
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2116:0523:1703:0706:3006:5107:4910:25
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2017:0400:1804:0707:3107:5208:5011:25
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1918:0401:1805:0708:3208:5309:5112:25
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1919:0402:1806:0709:3209:5310:5213:26
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1820:0403:1807:0710:3310:5411:5314:26
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1821:0304:1808:0811:3311:5412:5315:26
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1822:0305:1809:0812:3412:5513:5416:26
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1723:0306:1910:0813:3413:5514:5517:26
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1700:0307:1911:0814:3514:5615:5518:26
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1701:0308:1912:0815:3515:5716:5619:26
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1602:0309:1913:0916:3616:5717:5620:26
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1603:0310:1914:0917:3617:5718:5721:26
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1604:0311:2015:0918:3718:5819:5722:26
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1605:0312:2016:0919:3719:5820:5823:26
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1606:0313:2017:1020:3720:5921:5800:27
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1607:0314:2018:1021:3821:5922:5901:27
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1608:0315:2019:1022:3822:5923:5902:27
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1609:0316:2120:1023:3800:0000:5903:27
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1610:0317:2121:1000:3901:0002:0004:27
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1611:0318:2122:1101:3902:0003:0005:28
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1612:0319:2123:1102:3903:0004:0006:28