اوقات شرعی به افق گازران
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی گازران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گازران

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گازران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2206:0013:0516:5120:0920:2921:2500:15
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2107:0014:0517:5121:1021:3022:2601:15
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2007:5915:0518:5122:1122:3123:2602:15
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1908:5916:0519:5123:1123:3200:2703:15
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1809:5817:0520:5200:1200:3201:2804:15
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1810:5818:0521:5201:1301:3302:2905:15
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1711:5719:0522:5202:1302:3403:3006:15
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1612:5720:0523:5203:1403:3404:3107:15
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1513:5721:0500:5204:1504:3505:3208:15
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1514:5622:0601:5205:1505:3606:3209:15
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1415:5623:0602:5306:1606:3607:3310:15
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1416:5600:0603:5307:1707:3708:3411:15
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1317:5501:0604:5308:1708:3809:3512:15
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1318:5502:0605:5309:1809:3810:3613:15
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1219:5503:0606:5310:1810:3911:3614:15
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1220:5504:0707:5411:1911:3912:3715:15
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1221:5405:0708:5412:1912:4013:3816:15
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1122:5406:0709:5413:2013:4114:3817:15
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1123:5407:0710:5414:2014:4115:3918:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1100:5408:0711:5415:2115:4216:3919:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1001:5409:0812:5516:2116:4217:4020:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1002:5410:0813:5517:2217:4218:4021:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1003:5411:0814:5518:2218:4319:4122:16
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1004:5412:0815:5519:2219:4320:4123:16
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1005:5413:0816:5520:2320:4421:4200:16
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1006:5414:0917:5621:2321:4422:4201:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1007:5415:0918:5622:2322:4423:4302:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1008:5416:0919:5623:2423:4500:4303:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1009:5517:0920:5600:2400:4501:4304:17
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1010:5518:1021:5701:2401:4502:4305:17
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1111:5519:1022:5702:2502:4503:4406:18