اوقات شرعی به افق سلفچگان
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی سلفچگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سلفچگان

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سلفچگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2306:0113:0516:5120:0820:2821:2300:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0114:0517:5121:0921:2922:2401:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0015:0518:5122:1022:3023:2502:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2109:0016:0519:5123:1123:3100:2603:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2009:5917:0520:5100:1100:3101:2704:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1910:5918:0521:5101:1201:3202:2805:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1911:5819:0522:5102:1302:3303:2906:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1812:5820:0523:5203:1303:3404:3007:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1713:5821:0600:5204:1404:3405:3008:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1714:5722:0601:5205:1505:3506:3109:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1615:5723:0602:5206:1506:3607:3210:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1516:5700:0603:5207:1607:3608:3311:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1517:5601:0604:5208:1608:3709:3412:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1418:5602:0605:5309:1709:3710:3413:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1419:5603:0706:5310:1710:3811:3514:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1420:5604:0707:5311:1811:3912:3615:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1321:5505:0708:5312:1912:3913:3616:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1322:5506:0709:5313:1913:4014:3717:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1323:5507:0710:5414:2014:4015:3818:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1200:5508:0711:5415:2015:4116:3819:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1201:5509:0812:5416:2016:4117:3920:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1202:5510:0813:5417:2117:4218:3921:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1203:5511:0814:5418:2118:4219:4022:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1204:5512:0815:5519:2219:4220:4023:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1205:5513:0916:5520:2220:4321:4100:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1206:5514:0917:5521:2221:4322:4101:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1207:5515:0918:5522:2322:4323:4102:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1208:5516:0919:5623:2323:4400:4203:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1209:5617:0920:5600:2300:4401:4204:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1210:5618:1021:5601:2401:4402:4205:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1211:5619:1022:5602:2402:4503:4206:18