اوقات شرعی به افق راهجرد
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی راهجرد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق راهجرد

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق راهجرد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2406:0213:0516:5120:0920:2921:2400:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2307:0114:0517:5121:1021:3022:2501:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2208:0115:0518:5122:1022:3023:2602:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2209:0016:0619:5123:1123:3100:2603:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2110:0017:0620:5100:1200:3201:2704:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2010:5918:0621:5201:1201:3302:2805:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1911:5919:0622:5202:1302:3303:2906:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1912:5920:0623:5203:1403:3404:3007:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1813:5821:0600:5204:1404:3505:3108:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1714:5822:0601:5205:1505:3506:3209:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1715:5823:0602:5206:1606:3607:3210:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1616:5700:0703:5307:1607:3708:3311:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1617:5701:0704:5308:1708:3709:3412:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1518:5702:0705:5309:1709:3810:3513:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1519:5603:0706:5310:1810:3811:3514:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1420:5604:0707:5311:1811:3912:3615:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1421:5605:0708:5412:1912:3913:3716:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1422:5606:0809:5413:1913:4014:3717:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1323:5607:0810:5414:2014:4015:3818:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1300:5608:0811:5415:2015:4116:3819:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1301:5609:0812:5416:2116:4117:3920:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1302:5610:0813:5517:2117:4218:3921:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1303:5611:0914:5518:2218:4219:4022:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1304:5612:0915:5519:2219:4320:4023:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1305:5613:0916:5520:2220:4321:4100:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1306:5614:0917:5521:2321:4322:4101:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1307:5615:0918:5622:2322:4423:4102:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1308:5616:1019:5623:2323:4400:4203:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1309:5617:1020:5600:2400:4401:4204:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1310:5618:1021:5601:2401:4502:4205:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1311:5719:1022:5602:2402:4503:4306:19