اوقات شرعی به افق راهجرد
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی راهجرد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق راهجرد

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق راهجرد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0213:0516:5120:0920:2921:2400:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0214:0517:5121:0921:2922:2401:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2308:0115:0518:5122:1022:3023:2502:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0016:0619:5123:1123:3100:2603:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2110:0017:0620:5100:1200:3201:2704:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2011:0018:0621:5201:1201:3202:2805:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1911:5919:0622:5202:1302:3303:2906:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1912:5920:0623:5203:1403:3404:3007:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1813:5821:0600:5204:1404:3405:3108:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1714:5822:0601:5205:1505:3506:3109:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1715:5823:0602:5206:1506:3607:3210:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1616:5700:0703:5307:1607:3608:3311:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1617:5701:0704:5308:1708:3709:3412:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1518:5702:0705:5309:1709:3810:3413:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1519:5703:0706:5310:1810:3811:3514:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1520:5604:0707:5311:1811:3912:3615:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1421:5605:0708:5312:1912:3913:3616:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1422:5606:0809:5413:1913:4014:3717:17
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1423:5607:0810:5414:2014:4015:3818:17
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1300:5608:0811:5415:2015:4116:3819:17
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1301:5609:0812:5416:2116:4117:3920:17
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1302:5610:0813:5417:2117:4218:3921:17
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1303:5611:0914:5518:2218:4219:4022:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1304:5612:0915:5519:2219:4320:4023:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1305:5613:0916:5520:2220:4321:4100:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1306:5614:0917:5521:2321:4322:4101:18
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1307:5615:0918:5622:2322:4423:4102:18
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1308:5616:1019:5623:2323:4400:4203:18
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1309:5617:1020:5600:2400:4401:4204:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1310:5618:1021:5601:2401:4502:4205:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1311:5719:1022:5602:2402:4503:4306:19