اوقات شرعی به افق باغیک
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی باغیک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق باغیک

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق باغیک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2306:0113:0516:5120:0920:2921:2400:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2207:0114:0517:5121:1021:3022:2501:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2108:0015:0518:5122:1022:3123:2602:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2009:0016:0519:5123:1123:3100:2703:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2009:5917:0520:5100:1200:3201:2804:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1910:5918:0521:5201:1201:3302:2905:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1811:5819:0622:5202:1302:3303:2906:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1712:5820:0623:5203:1403:3404:3007:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1713:5721:0600:5204:1404:3505:3108:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1614:5722:0601:5205:1505:3506:3209:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1615:5723:0602:5206:1606:3607:3310:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1516:5600:0603:5307:1607:3708:3311:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1417:5601:0604:5308:1708:3709:3412:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1418:5602:0705:5309:1709:3810:3513:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1419:5603:0706:5310:1810:3911:3614:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1320:5504:0707:5311:1911:3912:3615:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1321:5505:0708:5412:1912:4013:3716:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1322:5506:0709:5413:2013:4014:3817:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1223:5507:0710:5414:2014:4115:3818:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1200:5508:0811:5415:2015:4116:3919:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1201:5509:0812:5416:2116:4217:3920:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1202:5510:0813:5517:2117:4218:4021:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1103:5511:0814:5518:2218:4219:4022:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1104:5512:0815:5519:2219:4320:4123:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1105:5513:0916:5520:2320:4321:4100:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1106:5514:0917:5521:2321:4422:4201:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1107:5515:0918:5622:2322:4423:4202:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1108:5516:0919:5623:2323:4400:4203:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1209:5517:1020:5600:2400:4501:4304:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1210:5618:1021:5601:2401:4502:4305:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1211:5619:1022:5702:2402:4503:4306:18