اوقات شرعی به افق باغیک
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی باغیک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق باغیک

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی خرداد ماه به افق باغیک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2306:0113:0516:5120:0920:2921:2400:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2207:0114:0517:5121:1021:3022:2501:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2108:0015:0518:5122:1022:3023:2602:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2109:0016:0519:5123:1123:3100:2703:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2009:5917:0520:5100:1200:3201:2704:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1910:5918:0521:5201:1201:3302:2805:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1811:5819:0522:5202:1302:3303:2906:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1812:5820:0623:5203:1403:3404:3007:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1713:5721:0600:5204:1404:3505:3108:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1614:5722:0601:5205:1505:3506:3209:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1615:5723:0602:5206:1606:3607:3210:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1516:5600:0603:5307:1607:3708:3311:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1517:5601:0604:5308:1708:3709:3412:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1418:5602:0705:5309:1709:3810:3513:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1419:5603:0706:5310:1810:3811:3514:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1320:5604:0707:5311:1811:3912:3615:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1321:5505:0708:5412:1912:4013:3716:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1322:5506:0709:5413:1913:4014:3717:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1223:5507:0710:5414:2014:4115:3818:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1200:5508:0811:5415:2015:4116:3919:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1201:5509:0812:5416:2116:4217:3920:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1202:5510:0813:5517:2117:4218:4021:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1203:5511:0814:5518:2218:4219:4022:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1104:5512:0815:5519:2219:4320:4123:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1105:5513:0916:5520:2220:4321:4100:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1106:5514:0917:5521:2321:4422:4101:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1107:5515:0918:5622:2322:4423:4202:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1108:5516:0919:5623:2323:4400:4203:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1209:5517:1020:5600:2400:4401:4204:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1210:5618:1021:5601:2401:4502:4305:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1211:5619:1022:5602:2402:4503:4306:18