اوقات شرعی به افق زیوه
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی زیوه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زیوه

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق زیوه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3306:1713:2717:1820:3820:5921:5700:35
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3207:1614:2718:1821:3821:5922:5801:35
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3108:1615:2719:1922:3923:0023:5902:35
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3009:1516:2720:1923:4000:0101:0003:35
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2910:1417:2721:1900:4101:0202:0104:35
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2811:1418:2822:1901:4102:0303:0205:35
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2712:1319:2823:1902:4203:0304:0306:35
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2613:1320:2800:2003:4304:0405:0407:35
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2514:1321:2801:2004:4405:0506:0508:35
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2515:1222:2802:2005:4406:0607:0609:35
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2416:1223:2803:2006:4507:0608:0610:35
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2317:1100:2804:2007:4608:0709:0711:35
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2318:1101:2905:2108:4609:0810:0812:35
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2219:1102:2906:2109:4710:0811:0913:35
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2220:1103:2907:2110:4711:0912:1014:35
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2121:1004:2908:2111:4812:1013:1015:35
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2122:1005:2909:2212:4913:1014:1116:35
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2023:1006:2910:2213:4914:1115:1217:35
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2000:1007:3011:2214:5015:1116:1318:35
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2001:1008:3012:2215:5016:1217:1319:35
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1902:1009:3013:2316:5117:1218:1420:35
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1903:0910:3014:2317:5118:1319:1421:35
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1904:0911:3015:2318:5219:1320:1522:35
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1905:0912:3116:2319:5220:1421:1523:35
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1906:1013:3117:2320:5221:1422:1600:36
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1907:1014:3118:2421:5322:1423:1601:36
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1908:1015:3119:2422:5323:1500:1702:36
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1909:1016:3220:2423:5300:1501:1703:36
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1910:1017:3221:2400:5401:1502:1704:36
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1911:1018:3222:2501:5402:1603:1705:36
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1912:1019:3223:2502:5403:1604:1806:37