اوقات شرعی به افق نهاوند خرمدشت
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی نهاوند خرمدشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نهاوند خرمدشت

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نهاوند خرمدشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2106:0213:0916:5720:1620:3621:3300:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2007:0114:0917:5721:1621:3722:3401:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1908:0115:0918:5722:1722:3823:3502:18
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1809:0016:0919:5823:1823:3900:3603:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1709:5917:0920:5800:1900:3901:3704:18
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1610:5918:0921:5801:1901:4002:3805:18
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1611:5919:0922:5802:2002:4103:3806:18
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1512:5820:0923:5803:2103:4204:3907:18
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1413:5821:0900:5904:2104:4205:4008:18
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1314:5722:1001:5905:2205:4306:4109:18
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1315:5723:1002:5906:2306:4407:4210:18
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1216:5700:1003:5907:2307:4408:4311:18
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1217:5601:1004:5908:2408:4509:4312:18
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1118:5602:1006:0009:2509:4610:4413:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1119:5603:1007:0010:2510:4611:4514:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1020:5604:1108:0011:2611:4712:4615:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1021:5505:1109:0012:2612:4713:4616:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0922:5506:1110:0013:2713:4814:4717:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0923:5507:1111:0114:2714:4815:4818:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0900:5508:1112:0115:2815:4916:4819:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0801:5509:1213:0116:2816:4917:4920:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0802:5510:1214:0117:2917:5018:4921:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0803:5511:1215:0218:2918:5019:5022:19
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0804:5512:1216:0219:3019:5120:5023:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0805:5513:1217:0220:3020:5121:5100:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0806:5514:1318:0221:3021:5222:5101:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0807:5515:1319:0222:3122:5223:5202:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0808:5516:1320:0323:3123:5200:5203:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0809:5517:1321:0300:3100:5201:5204:20
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0810:5518:1322:0301:3101:5302:5305:20
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0811:5619:1423:0302:3202:5303:5306:20