اوقات شرعی به افق ضیاآباد
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی ضیاآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ضیاآباد

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ضیاآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2006:0213:0916:5820:1620:3721:3300:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1907:0114:0917:5821:1721:3822:3401:18
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1908:0015:0918:5822:1822:3823:3502:18
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1809:0016:0919:5823:1823:3900:3603:18
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1709:5917:0920:5800:1900:4001:3704:18
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1610:5918:0921:5801:2001:4102:3805:18
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1511:5819:0922:5902:2102:4103:3906:18
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1412:5820:1023:5903:2103:4204:4007:18
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1413:5821:1000:5904:2204:4305:4108:18
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1314:5722:1001:5905:2305:4406:4209:18
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1215:5723:1002:5906:2306:4407:4310:18
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1216:5700:1004:0007:2407:4508:4311:18
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1117:5601:1005:0008:2508:4609:4412:18
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1118:5602:1006:0009:2509:4610:4513:18
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1019:5603:1107:0010:2610:4711:4614:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1020:5604:1108:0011:2611:4712:4615:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0921:5505:1109:0112:2712:4813:4716:18
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0922:5506:1110:0113:2713:4814:4817:18
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0923:5507:1111:0114:2814:4915:4818:18
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0800:5508:1212:0115:2815:4916:4919:18
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0801:5509:1213:0216:2916:5017:5020:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0802:5510:1214:0217:2917:5018:5021:19
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0803:5511:1215:0218:3018:5119:5122:19
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0804:5512:1216:0219:3019:5120:5123:19
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0805:5513:1317:0220:3020:5221:5100:19
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0806:5514:1318:0321:3121:5222:5201:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0807:5515:1319:0322:3122:5223:5202:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0808:5516:1320:0323:3123:5300:5303:20
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0809:5517:1321:0300:3200:5301:5304:20
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0810:5518:1422:0401:3201:5302:5305:20
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0811:5619:1423:0402:3202:5303:5306:20