اوقات شرعی به افق اسفرورین
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی اسفرورین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسفرورین

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اسفرورین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2006:0113:0816:5620:1520:3621:3200:17
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1907:0014:0817:5621:1621:3622:3301:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1808:0015:0818:5722:1722:3723:3402:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1708:5916:0819:5723:1723:3800:3503:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1609:5817:0820:5700:1800:3901:3604:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1510:5818:0821:5701:1901:3902:3705:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1411:5819:0822:5702:1902:4003:3806:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1412:5720:0823:5803:2003:4104:3907:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1313:5721:0900:5804:2104:4205:4008:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1214:5622:0901:5805:2105:4206:4009:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1215:5623:0902:5806:2206:4307:4110:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1116:5600:0903:5807:2307:4408:4211:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1017:5501:0904:5908:2308:4409:4312:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1018:5502:0905:5909:2409:4510:4413:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0919:5503:1006:5910:2410:4511:4414:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0920:5504:1007:5911:2511:4612:4515:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0921:5405:1008:5912:2612:4713:4616:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0822:5406:1010:0013:2613:4714:4617:17
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0823:5407:1011:0014:2714:4815:4718:17
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0800:5408:1012:0015:2715:4816:4819:17
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0701:5409:1113:0016:2816:4917:4820:17
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0702:5410:1114:0117:2817:4918:4921:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0703:5411:1115:0118:2818:5019:4922:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0704:5412:1116:0119:2919:5020:5023:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0705:5413:1217:0120:2920:5021:5000:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0706:5414:1218:0121:2921:5122:5101:18
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0707:5415:1219:0222:3022:5123:5102:18
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0708:5416:1220:0223:3023:5100:5103:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0709:5417:1221:0200:3000:5201:5204:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0710:5518:1322:0201:3101:5202:5205:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0711:5519:1323:0302:3102:5203:5206:19