اوقات شرعی به افق دانسفهان
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی دانسفهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دانسفهان

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی تیر ماه به افق دانسفهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0805:5513:1317:0220:3120:5221:5200:19
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0806:5514:1318:0321:3121:5222:5201:20
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0907:5615:1319:0322:3122:5223:5202:20
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0908:5616:1420:0323:3123:5200:5203:20
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0909:5617:1421:0300:3100:5201:5204:20
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1010:5718:1422:0301:3101:5302:5205:21
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1011:5719:1423:0402:3102:5303:5206:21
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1112:5720:1400:0403:3103:5304:5207:21
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1113:5821:1501:0404:3104:5305:5208:21
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1214:5822:1502:0405:3105:5206:5209:22
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1215:5923:1503:0406:3106:5207:5210:22
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1316:5900:1504:0507:3107:5208:5111:22
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1418:0001:1505:0508:3108:5209:5112:22
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1419:0002:1606:0509:3109:5210:5113:23
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1520:0103:1607:0510:3110:5211:5014:23
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1621:0104:1608:0511:3011:5112:5015:23
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1722:0205:1609:0512:3012:5113:5016:23
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1723:0206:1610:0513:3013:5114:4917:24
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1800:0307:1611:0514:3014:5115:4918:24
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1901:0308:1612:0615:2915:5016:4819:24
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2002:0409:1713:0616:2916:5017:4820:24
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2103:0510:1714:0617:2917:4918:4721:25
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2204:0511:1715:0618:2818:4919:4722:25
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2305:0612:1716:0619:2819:4820:4623:25
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2406:0713:1717:0620:2720:4821:4500:25
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2507:0714:1718:0621:2721:4722:4501:26
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2608:0815:1719:0622:2622:4723:4402:26
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2709:0916:1720:0623:2623:4600:4303:26
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2810:0917:1721:0600:2500:4601:4204:26
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2911:1018:1722:0601:2401:4502:4105:27
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3012:1119:1723:0602:2402:4403:4106:27