اوقات شرعی به افق بوئین زهرا
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی بوئین زهرا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بوئین زهرا

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بوئین زهرا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1906:0013:0616:5520:1320:3421:3000:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1806:5914:0617:5521:1421:3422:3101:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1707:5915:0718:5522:1522:3523:3202:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1708:5816:0719:5523:1523:3600:3303:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1609:5817:0720:5500:1600:3701:3404:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1510:5718:0721:5601:1701:3702:3505:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1411:5719:0722:5602:1802:3803:3606:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1312:5620:0723:5603:1803:3904:3607:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1313:5621:0700:5604:1904:4005:3708:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1214:5622:0701:5605:2005:4006:3809:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1115:5523:0802:5606:2006:4107:3910:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1116:5500:0803:5707:2107:4208:4011:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1017:5501:0804:5708:2108:4209:4112:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1018:5402:0805:5709:2209:4310:4113:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0919:5403:0806:5710:2310:4411:4214:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0920:5404:0807:5711:2311:4412:4315:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0821:5405:0908:5812:2412:4513:4416:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0822:5306:0909:5813:2413:4514:4417:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0823:5307:0910:5814:2514:4615:4518:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0700:5308:0911:5815:2515:4616:4519:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0701:5309:0912:5916:2616:4717:4620:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0702:5310:1013:5917:2617:4718:4721:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0703:5311:1014:5918:2718:4819:4722:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0704:5312:1015:5919:2719:4820:4723:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0705:5313:1016:5920:2720:4821:4800:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0706:5314:1018:0021:2821:4922:4801:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0707:5315:1119:0022:2822:4923:4902:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0708:5316:1120:0023:2823:5000:4903:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0709:5417:1121:0000:2900:5001:4904:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0710:5418:1122:0101:2901:5002:5005:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0711:5419:1123:0102:2902:5003:5006:18