اوقات شرعی به افق آوج
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی آوج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آوج

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آوج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0413:1016:5820:1620:3621:3300:20
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0314:1017:5821:1721:3722:3401:20
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0315:1018:5822:1822:3823:3402:20
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2109:0216:1019:5823:1823:3900:3503:20
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2010:0217:1020:5800:1900:4001:3604:19
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1911:0118:1021:5801:2001:4002:3705:19
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1812:0119:1022:5902:2002:4103:3806:19
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1813:0020:1023:5903:2103:4204:3907:19
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1714:0021:1100:5904:2204:4205:4008:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1614:5922:1101:5905:2205:4306:4109:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1615:5923:1102:5906:2306:4407:4210:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1516:5900:1104:0007:2407:4408:4211:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1517:5801:1105:0008:2408:4509:4312:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1418:5802:1106:0009:2509:4610:4413:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1419:5803:1207:0010:2510:4611:4514:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1320:5804:1208:0011:2611:4712:4515:20
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1321:5805:1209:0112:2712:4713:4616:20
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1222:5706:1210:0113:2713:4814:4717:20
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1223:5707:1211:0114:2814:4915:4718:20
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1200:5708:1212:0115:2815:4916:4819:20
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1101:5709:1313:0216:2816:5017:4820:20
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1102:5710:1314:0217:2917:5018:4921:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1103:5711:1315:0218:2918:5019:5022:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1104:5712:1316:0219:3019:5120:5023:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1105:5713:1417:0220:3020:5121:5000:21
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1106:5714:1418:0321:3021:5222:5101:21
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1107:5715:1419:0322:3122:5223:5102:21
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1108:5716:1420:0323:3123:5200:5203:21
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1109:5717:1421:0300:3100:5301:5204:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1110:5818:1522:0401:3201:5302:5205:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1111:5819:1523:0402:3202:5303:5206:22