اوقات شرعی به افق آوج
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی آوج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آوج

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آوج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2306:0413:1016:5820:1620:3721:3300:20
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2207:0314:1017:5821:1721:3722:3401:20
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2208:0215:1018:5822:1822:3823:3502:20
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2109:0216:1019:5823:1823:3900:3603:20
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2010:0117:1020:5800:1900:4001:3704:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1911:0118:1021:5901:2001:4002:3805:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1812:0119:1022:5902:2102:4103:3806:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1813:0020:1123:5903:2103:4204:3907:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1714:0021:1100:5904:2204:4305:4008:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1614:5922:1101:5905:2305:4306:4109:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1615:5923:1102:5906:2306:4407:4210:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1516:5900:1104:0007:2407:4508:4311:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1417:5801:1105:0008:2408:4509:4312:19
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1418:5802:1106:0009:2509:4610:4413:19
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1319:5803:1207:0010:2610:4611:4514:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1320:5804:1208:0011:2611:4712:4615:20
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1321:5705:1209:0112:2712:4813:4616:20
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1222:5706:1210:0113:2713:4814:4717:20
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1223:5707:1211:0114:2814:4915:4718:20
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1200:5708:1312:0115:2815:4916:4819:20
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1101:5709:1313:0216:2916:5017:4920:20
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1102:5710:1314:0217:2917:5018:4921:20
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1103:5711:1315:0218:2918:5119:5022:20
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1104:5712:1316:0219:3019:5120:5023:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1105:5713:1417:0220:3020:5121:5100:21
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1106:5714:1418:0321:3121:5222:5101:21
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1107:5715:1419:0322:3122:5223:5102:21
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1108:5716:1420:0323:3123:5200:5203:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1109:5717:1421:0300:3100:5301:5204:21
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1110:5818:1522:0401:3201:5302:5205:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1111:5819:1523:0402:3202:5303:5206:22