اوقات شرعی به افق آبگرم
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی آبگرم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آبگرم

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آبگرم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2206:0313:1016:5820:1620:3721:3300:19
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2107:0214:1017:5821:1721:3822:3401:19
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2008:0215:1018:5822:1822:3823:3502:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2009:0116:1019:5823:1923:3900:3603:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1910:0117:1020:5800:1900:4001:3704:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1811:0018:1021:5901:2001:4102:3805:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1712:0019:1022:5902:2102:4103:3906:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1612:5920:1023:5903:2103:4204:4007:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1613:5921:1000:5904:2204:4305:4108:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1514:5922:1101:5905:2305:4406:4109:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1415:5823:1103:0006:2306:4407:4210:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1416:5800:1104:0007:2407:4508:4311:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1317:5801:1105:0008:2508:4609:4412:19
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1318:5702:1106:0009:2509:4610:4513:19
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1219:5703:1107:0010:2610:4711:4514:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1220:5704:1208:0111:2611:4712:4615:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1121:5705:1209:0112:2712:4813:4716:19
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1122:5706:1210:0113:2713:4814:4717:19
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1123:5607:1211:0114:2814:4915:4818:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1100:5608:1212:0115:2815:4916:4919:19
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1001:5609:1313:0216:2916:5017:4920:20
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1002:5610:1314:0217:2917:5018:5021:20
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1003:5611:1315:0218:3018:5119:5022:20
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1004:5612:1316:0219:3019:5120:5123:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1005:5613:1317:0320:3020:5221:5100:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1006:5614:1418:0321:3121:5222:5101:20
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1007:5615:1419:0322:3122:5223:5202:20
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1008:5716:1420:0323:3123:5300:5203:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1009:5717:1421:0300:3200:5301:5204:21
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1010:5718:1422:0401:3201:5302:5305:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1011:5719:1523:0402:3202:5303:5306:21