اوقات شرعی به افق آبگرم
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی آبگرم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آبگرم

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آبگرم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2306:0313:1016:5820:1620:3721:3300:19
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2207:0314:1017:5821:1721:3722:3401:19
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2108:0215:1018:5822:1822:3823:3502:19
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2009:0116:1019:5823:1823:3900:3603:19
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1910:0117:1020:5800:1900:4001:3704:19
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1811:0018:1021:5901:2001:4102:3805:19
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1712:0019:1022:5902:2102:4103:3906:19
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1713:0020:1023:5903:2103:4204:4007:19
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1613:5921:1000:5904:2204:4305:4008:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1514:5922:1101:5905:2305:4306:4109:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1515:5823:1103:0006:2306:4407:4210:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1416:5800:1104:0007:2407:4508:4311:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1317:5801:1105:0008:2408:4509:4412:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1318:5702:1106:0009:2509:4610:4413:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1219:5703:1107:0010:2610:4711:4514:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1220:5704:1108:0111:2611:4712:4615:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1221:5705:1209:0112:2712:4813:4716:19
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1122:5706:1210:0113:2713:4814:4717:19
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1123:5707:1211:0114:2814:4915:4818:19
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1100:5608:1212:0115:2815:4916:4819:19
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1001:5609:1213:0216:2916:5017:4920:20
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1002:5610:1314:0217:2917:5018:5021:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1003:5611:1315:0218:3018:5119:5022:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1004:5612:1316:0219:3019:5120:5123:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1005:5613:1317:0320:3020:5221:5100:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1006:5614:1418:0321:3121:5222:5101:20
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1007:5615:1419:0322:3122:5223:5202:20
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1008:5716:1420:0323:3123:5300:5203:21
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1009:5717:1421:0300:3200:5301:5204:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1010:5718:1422:0401:3201:5302:5305:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1011:5719:1523:0402:3202:5303:5306:21