اوقات شرعی به افق نورآباد ممسنی
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی نورآباد ممسنی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نورآباد ممسنی

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق نورآباد ممسنی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2806:0313:0616:4120:0820:2821:2100:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2807:0314:0617:4221:0921:2822:2101:19
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2908:0415:0618:4222:0922:2823:2102:19
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2909:0416:0619:4223:0923:2800:2103:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2910:0417:0720:4200:0900:2801:2204:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3011:0418:0721:4301:0901:2902:2205:19
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3012:0519:0722:4302:0902:2903:2206:20
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3113:0520:0723:4303:0903:2904:2207:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3114:0621:0700:4304:0904:2905:2208:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3115:0622:0801:4305:0905:2906:2209:20
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3216:0623:0802:4406:0906:2907:2110:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3217:0700:0803:4407:0907:2908:2111:21
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3318:0701:0804:4408:0908:2809:2112:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3419:0802:0805:4409:0909:2810:2113:21
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3420:0803:0906:4510:0910:2811:2114:22
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3521:0804:0907:4511:0911:2812:2115:22
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3522:0905:0908:4512:0912:2813:2016:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3623:0906:0909:4513:0913:2814:2017:22
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3700:1007:0910:4514:0814:2715:2018:22
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3701:1008:0911:4615:0815:2716:1919:23
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3802:1109:0912:4616:0816:2717:1920:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3903:1110:1013:4617:0817:2718:1921:23
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3904:1211:1014:4618:0718:2619:1822:23
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4005:1212:1015:4619:0719:2620:1823:24
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4106:1313:1016:4620:0720:2621:1700:24
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4207:1414:1017:4721:0621:2522:1701:24
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4208:1415:1018:4722:0622:2523:1602:24
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4309:1516:1019:4723:0523:2400:1503:24
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4410:1517:1020:4700:0500:2401:1504:24
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4511:1618:1021:4701:0401:2302:1405:25
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4612:1619:1022:4702:0402:2303:1406:25