اوقات شرعی به افق میشان
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی میشان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میشان

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق میشان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3806:0913:0216:3919:5720:1521:0600:17
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3707:0814:0317:3920:5721:1622:0701:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3708:0815:0318:3921:5822:1723:0802:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3609:0716:0319:3922:5823:1700:0903:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3510:0717:0320:3923:5900:1801:0904:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3511:0718:0321:3901:0001:1802:1005:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3412:0619:0322:4002:0002:1903:1106:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3413:0620:0323:4003:0103:2004:1107:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3314:0621:0300:4004:0104:2005:1208:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3315:0522:0301:4005:0205:2106:1309:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3216:0523:0402:4006:0206:2107:1410:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3217:0500:0403:4007:0307:2208:1411:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3218:0501:0404:4008:0308:2309:1512:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3119:0502:0405:4009:0409:2310:1513:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3120:0403:0406:4010:0410:2411:1614:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3121:0404:0407:4011:0511:2412:1715:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3022:0405:0508:4112:0512:2513:1716:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3023:0406:0509:4113:0613:2514:1817:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3000:0407:0510:4114:0614:2615:1818:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3001:0408:0511:4115:0715:2616:1919:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3002:0409:0512:4116:0716:2617:1920:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2903:0410:0613:4117:0717:2718:2021:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2904:0411:0614:4218:0818:2719:2022:19
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2905:0412:0615:4219:0819:2820:2123:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2906:0413:0616:4220:0920:2821:2100:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2907:0414:0617:4221:0921:2822:2101:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2908:0415:0718:4222:0922:2923:2202:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3009:0416:0719:4323:0923:2900:2203:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3010:0517:0720:4300:1000:2901:2204:20
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3011:0518:0721:4301:1001:2902:2305:20
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3012:0519:0822:4302:1002:3003:2306:20