اوقات شرعی به افق باباگوری
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی باباگوری

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق باباگوری

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق باباگوری
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3606:0613:0116:3819:5520:1421:0500:15
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3507:0614:0117:3820:5621:1522:0601:15
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3408:0615:0118:3821:5622:1523:0602:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0516:0119:3822:5723:1600:0703:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3310:0517:0120:3823:5700:1601:0804:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3211:0418:0121:3800:5801:1702:0905:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3212:0419:0122:3801:5902:1803:0906:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3113:0420:0123:3802:5903:1804:1007:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3114:0321:0100:3804:0004:1905:1108:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3015:0322:0201:3805:0005:1906:1209:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3016:0323:0202:3806:0106:2007:1210:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2917:0300:0203:3907:0107:2108:1311:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2918:0201:0204:3908:0208:2109:1412:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2919:0202:0205:3909:0209:2210:1413:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2820:0203:0206:3910:0310:2211:1514:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2821:0204:0307:3911:0311:2312:1515:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2822:0205:0308:3912:0412:2313:1616:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2823:0206:0309:3913:0413:2414:1717:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2700:0207:0310:4014:0514:2415:1718:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2701:0208:0311:4015:0515:2516:1819:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2702:0209:0412:4016:0616:2517:1820:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2703:0210:0413:4017:0617:2518:1921:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2704:0211:0414:4018:0618:2619:1922:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2705:0212:0415:4019:0719:2620:1923:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2706:0213:0416:4120:0720:2721:2000:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2707:0214:0517:4121:0721:2722:2001:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2708:0215:0518:4122:0822:2723:2002:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2709:0216:0519:4123:0823:2700:2103:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2710:0217:0520:4100:0800:2801:2104:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2711:0218:0521:4201:0901:2802:2105:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2712:0319:0622:4202:0902:2803:2206:18