اوقات شرعی به افق مرودشت
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
اوقات شرعی مرودشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مرودشت

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مرودشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3206:0212:5616:3219:4920:0820:5900:10
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3107:0213:5617:3220:5021:0921:5901:10
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3008:0114:5618:3221:5022:0923:0002:10
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3009:0115:5619:3222:5123:1000:0103:10
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2910:0016:5620:3223:5200:1001:0204:10
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0017:5621:3200:5201:1102:0205:10
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2812:0018:5622:3201:5302:1203:0306:10
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2712:5919:5623:3202:5303:1204:0407:10
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2713:5920:5600:3203:5404:1305:0508:10
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2714:5921:5701:3204:5405:1306:0509:10
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2615:5922:5702:3205:5506:1407:0610:11
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2616:5823:5703:3206:5507:1508:0711:11
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2517:5800:5704:3307:5608:1509:0712:11
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2518:5801:5705:3308:5609:1610:0813:11
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2519:5802:5706:3309:5710:1611:0814:11
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2420:5803:5707:3310:5711:1712:0915:11
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2421:5804:5808:3311:5812:1713:1016:11
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2422:5805:5809:3312:5813:1814:1017:11
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2423:5806:5810:3313:5914:1815:1118:11
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2400:5707:5811:3414:5915:1816:1119:11
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2301:5708:5812:3416:0016:1917:1220:12
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2302:5709:5913:3417:0017:1918:1221:12
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2303:5810:5914:3418:0018:2019:1222:12
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2304:5811:5915:3419:0119:2020:1323:12
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2305:5812:5916:3420:0120:2021:1300:12
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2306:5814:0017:3521:0121:2122:1401:12
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2307:5815:0018:3522:0222:2123:1402:13
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2408:5816:0019:3523:0223:2100:1403:13
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2409:5817:0020:3500:0200:2201:1404:13
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2410:5818:0021:3501:0201:2202:1505:13
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2411:5919:0122:3602:0302:2203:1506:13