اوقات شرعی به افق درودزن
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی درودزن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق درودزن

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی خرداد ماه به افق درودزن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3206:0312:5816:3519:5220:1121:0200:12
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3207:0313:5817:3520:5321:1222:0301:12
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3108:0214:5818:3521:5422:1323:0402:12
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3009:0215:5819:3522:5423:1300:0503:12
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3010:0216:5820:3523:5500:1401:0504:12
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0117:5821:3500:5501:1402:0605:12
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2812:0118:5822:3501:5602:1503:0706:12
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2813:0119:5823:3502:5703:1604:0807:12
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2714:0020:5900:3503:5704:1605:0808:12
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2715:0021:5901:3604:5805:1706:0909:12
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2616:0022:5902:3605:5806:1707:1010:12
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2616:5923:5903:3606:5907:1808:1011:12
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2617:5900:5904:3607:5908:1809:1112:12
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2518:5901:5905:3609:0009:1910:1213:13
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2519:5903:0006:3610:0010:2011:1214:13
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2520:5904:0007:3611:0111:2012:1315:13
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2421:5905:0008:3612:0112:2113:1316:13
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2422:5906:0009:3713:0213:2114:1417:13
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2423:5907:0010:3714:0214:2115:1418:13
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2400:5908:0011:3715:0315:2216:1519:13
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2401:5909:0112:3716:0316:2217:1520:13
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2402:5910:0113:3717:0317:2318:1621:13
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2403:5911:0114:3718:0418:2319:1622:14
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2404:5912:0115:3819:0419:2420:1723:14
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2405:5913:0216:3820:0420:2421:1700:14
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2406:5914:0217:3821:0521:2422:1801:14
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2407:5915:0218:3822:0522:2423:1802:14
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2408:5916:0219:3823:0523:2500:1803:15
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2409:5917:0220:3900:0600:2501:1804:15
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2410:5918:0321:3901:0601:2502:1905:15
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2412:0019:0322:3902:0602:2603:1906:15