اوقات شرعی به افق علامرودشت
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی علامرودشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق علامرودشت

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی خرداد ماه به افق علامرودشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3806:0612:5516:2619:4420:0220:5100:11
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3807:0513:5517:2620:4421:0321:5201:11
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3708:0514:5518:2621:4522:0322:5302:11
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3709:0515:5519:2622:4523:0423:5303:11
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3610:0416:5520:2623:4600:0400:5404:11
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3611:0417:5521:2600:4701:0501:5505:11
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3512:0418:5522:2601:4702:0502:5506:11
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3513:0319:5523:2602:4803:0603:5607:11
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3414:0320:5600:2603:4804:0704:5708:11
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3415:0321:5601:2604:4905:0705:5709:11
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3316:0322:5602:2605:4906:0806:5810:11
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3317:0323:5603:2606:5007:0807:5811:11
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3318:0200:5604:2607:5008:0908:5912:11
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3319:0201:5605:2608:5109:0910:0013:12
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3220:0202:5606:2609:5110:1011:0014:12
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3221:0203:5707:2610:5111:1012:0115:12
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3222:0204:5708:2711:5212:1113:0116:12
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3223:0205:5709:2712:5213:1114:0217:12
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3100:0206:5710:2713:5314:1115:0218:12
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3101:0207:5711:2714:5315:1216:0319:12
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3102:0208:5812:2715:5316:1217:0320:12
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3103:0209:5813:2716:5417:1318:0321:13
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3104:0210:5814:2717:5418:1319:0422:13
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3105:0211:5815:2818:5519:1320:0423:13
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3106:0212:5816:2819:5520:1421:0500:13
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3107:0213:5917:2820:5521:1422:0501:13
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3108:0214:5918:2821:5522:1423:0502:13
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3109:0215:5919:2822:5623:1500:0603:14
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3210:0316:5920:2823:5600:1501:0604:14
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3211:0318:0021:2900:5601:1502:0605:14
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3212:0319:0022:2901:5602:1503:0606:14