اوقات شرعی به افق احشام
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی احشام

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق احشام

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی تیر ماه به افق احشام
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3106:0212:5916:2719:5520:1421:0500:13
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3207:0213:5917:2720:5521:1422:0501:13
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3208:0314:5918:2821:5522:1423:0502:14
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3209:0315:5919:2822:5523:1400:0503:14
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3310:0316:5920:2823:5600:1401:0504:14
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3311:0418:0021:2800:5601:1402:0505:14
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3312:0419:0022:2901:5602:1403:0506:14
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3413:0420:0023:2902:5603:1504:0507:15
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3414:0521:0000:2903:5604:1505:0508:15
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3415:0522:0001:2904:5605:1506:0509:15
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3516:0523:0102:3005:5606:1507:0510:15
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3517:0600:0103:3006:5607:1508:0511:16
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3618:0601:0104:3007:5608:1409:0512:16
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3619:0602:0105:3008:5609:1410:0513:16
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3720:0703:0106:3109:5610:1411:0514:16
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3721:0704:0207:3110:5611:1412:0515:17
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3822:0805:0208:3111:5512:1413:0416:17
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3923:0806:0209:3112:5513:1414:0417:17
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3900:0907:0210:3213:5514:1415:0418:17
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4001:0908:0211:3214:5515:1316:0319:17
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4002:1009:0212:3215:5516:1317:0320:18
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4103:1010:0213:3216:5517:1318:0321:18
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4204:1111:0214:3217:5418:1319:0222:18
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4205:1112:0315:3318:5419:1220:0223:18
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4306:1113:0316:3319:5420:1221:0200:18
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4407:1214:0317:3320:5321:1222:0101:19
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4508:1315:0318:3321:5322:1123:0102:19
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4509:1316:0319:3322:5323:1100:0003:19
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4610:1417:0320:3423:5200:1001:0004:19
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4711:1418:0321:3400:5201:1001:5905:19
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4712:1519:0322:3401:5102:1002:5806:19