اوقات شرعی به افق با لانج
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی با لانج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق با لانج

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق با لانج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3106:1613:2617:1720:3720:5821:5600:34
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3007:1514:2618:1721:3821:5922:5701:34
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2908:1415:2619:1822:3822:5923:5802:34
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2809:1416:2620:1823:3900:0000:5903:34
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2710:1317:2621:1800:4001:0102:0004:34
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2611:1318:2622:1801:4102:0203:0105:33
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2512:1219:2723:1902:4103:0304:0206:33
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2513:1220:2700:1903:4204:0305:0307:33
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2414:1121:2701:1904:4305:0406:0408:33
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2315:1122:2702:1905:4306:0507:0509:33
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2216:1023:2703:1906:4407:0608:0610:33
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2217:1000:2704:2007:4508:0609:0711:33
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2118:1001:2705:2008:4509:0710:0812:33
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2019:0902:2806:2009:4610:0811:0813:33
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2020:0903:2807:2010:4711:0812:0914:33
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1921:0904:2808:2111:4712:0913:1015:33
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1922:0905:2809:2112:4813:0914:1116:33
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1923:0806:2810:2113:4814:1015:1117:33
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1800:0807:2911:2114:4915:1116:1218:34
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1801:0808:2912:2115:4916:1117:1319:34
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1802:0809:2913:2216:5017:1218:1320:34
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1703:0810:2914:2217:5018:1219:1421:34
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1704:0811:2915:2218:5119:1320:1422:34
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1705:0812:3016:2219:5120:1321:1523:34
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1706:0813:3017:2320:5221:1322:1500:34
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1707:0814:3018:2321:5222:1423:1601:34
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1708:0815:3019:2322:5223:1400:1602:35
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1709:0816:3020:2323:5300:1401:1603:35
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1710:0817:3121:2400:5301:1502:1704:35
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1711:0918:3122:2401:5302:1503:1705:35
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1712:0919:3123:2402:5303:1504:1706:35