اوقات شرعی به افق با لانج
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی با لانج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق با لانج

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق با لانج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3106:1513:2617:1720:3720:5821:5600:34
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3007:1514:2618:1821:3821:5922:5701:34
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2908:1415:2619:1822:3923:0023:5802:34
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2809:1416:2620:1823:3900:0000:5903:34
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2710:1317:2621:1800:4001:0102:0004:34
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2611:1218:2622:1801:4102:0203:0105:33
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2512:1219:2723:1902:4203:0304:0206:33
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2413:1120:2700:1903:4204:0405:0307:33
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2414:1121:2701:1904:4305:0406:0408:33
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2315:1122:2702:1905:4406:0507:0509:33
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2216:1023:2703:1906:4407:0608:0610:33
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2217:1000:2704:2007:4508:0609:0711:33
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2118:1001:2705:2008:4609:0710:0812:33
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2019:0902:2806:2009:4610:0811:0913:33
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2020:0903:2807:2010:4711:0812:0914:33
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1921:0904:2808:2111:4712:0913:1015:33
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1922:0905:2809:2112:4813:1014:1116:33
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1823:0806:2810:2113:4814:1015:1117:33
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1800:0807:2911:2114:4915:1116:1218:34
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1801:0808:2912:2215:4916:1117:1319:34
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1702:0809:2913:2216:5017:1218:1320:34
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1703:0810:2914:2217:5018:1219:1421:34
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1704:0811:2915:2218:5119:1320:1422:34
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1705:0812:3016:2219:5120:1321:1523:34
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1706:0813:3017:2320:5221:1322:1500:34
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1707:0814:3018:2321:5222:1423:1601:34
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1708:0815:3019:2322:5223:1400:1602:35
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1709:0816:3020:2323:5300:1501:1703:35
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1710:0817:3121:2400:5301:1502:1704:35
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1711:0918:3122:2401:5302:1503:1705:35
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1712:0919:3123:2402:5303:1504:1706:35