اوقات شرعی به افق اسکو
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی اسکو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسکو

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اسکو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2506:1013:2217:1420:3420:5521:5500:30
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2407:1014:2218:1521:3521:5622:5601:29
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2308:0915:2219:1522:3622:5723:5702:29
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0916:2220:1523:3723:5800:5803:29
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2110:0817:2321:1500:3700:5901:5904:29
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2011:0718:2322:1601:3802:0003:0005:29
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1912:0719:2323:1602:3903:0004:0106:29
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1813:0620:2300:1603:4004:0105:0207:29
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1714:0621:2301:1604:4005:0206:0308:29
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1615:0522:2302:1605:4106:0307:0409:29
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1616:0523:2303:1706:4207:0308:0510:29
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1517:0500:2304:1707:4208:0409:0511:29
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1418:0401:2405:1708:4309:0510:0612:29
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1419:0402:2406:1709:4410:0611:0713:29
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1320:0403:2407:1810:4411:0612:0814:29
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1321:0404:2408:1811:4512:0713:0915:29
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1222:0305:2409:1812:4613:0714:0916:29
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1223:0306:2510:1813:4614:0815:1017:29
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1100:0307:2511:1914:4715:0916:1118:29
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1101:0308:2512:1915:4716:0917:1119:29
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1102:0309:2513:1916:4817:1018:1220:29
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1003:0310:2514:1917:4818:1019:1321:29
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1004:0311:2615:2018:4919:1120:1322:29
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1005:0312:2616:2019:4920:1121:1423:29
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1006:0313:2617:2020:4921:1122:1400:30
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1007:0314:2618:2021:5022:1223:1501:30
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1008:0315:2619:2122:5023:1200:1502:30
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1009:0316:2720:2123:5000:1201:1503:30
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1010:0317:2721:2100:5101:1302:1604:30
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1011:0318:2722:2101:5102:1303:1605:30
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1012:0319:2723:2102:5103:1304:1606:31