اوقات شرعی به افق اسکو
امروز : دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروز
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی اسکو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسکو

سه شنبه
۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق اسکو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/2/1شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷05:0906:4213:2417:0820:0720:2621:1900:38
1397/2/2یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷06:0707:4114:2418:0921:0821:2722:2001:38
1397/2/3دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷07:0608:4015:2419:0922:0922:2823:2102:37
1397/2/4سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷08:0409:3916:2420:0923:0923:2900:2203:37
1397/2/5چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷09:0210:3717:2421:0900:1000:3001:2304:36
1397/2/6پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷10:0111:3618:2322:0901:1101:3102:2405:36
1397/2/7جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷10:5912:3519:2323:1002:1202:3203:2606:36
1397/2/8شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷11:5813:3320:2300:1003:1303:3304:2707:35
1397/2/9یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷12:5614:3221:2301:1004:1404:3405:2808:35
1397/2/10دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷13:5415:3122:2302:1005:1505:3506:2909:35
1397/2/11سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷14:5316:3023:2303:1006:1606:3607:3010:34
1397/2/12چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷15:5117:2900:2304:1107:1707:3708:3211:34
1397/2/13پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷16:5018:2801:2205:1108:1808:3809:3312:34
1397/2/14جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷17:4819:2602:2206:1109:1909:3910:3413:33
1397/2/15شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷18:4720:2503:2207:1110:2010:4011:3514:33
1397/2/16یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷19:4521:2404:2208:1111:2111:4112:3615:33
1397/2/17دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷20:4422:2305:2209:1212:2112:4213:3816:33
1397/2/18سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷21:4223:2206:2210:1213:2213:4314:3917:32
1397/2/19چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷22:4100:2107:2211:1214:2314:4415:4018:32
1397/2/20پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷23:3901:2008:2212:1215:2415:4516:4119:32
1397/2/21جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷00:3802:1909:2213:1216:2516:4617:4220:32
1397/2/22شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷01:3703:1810:2214:1317:2617:4718:4421:31
1397/2/23یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷02:3504:1711:2215:1318:2718:4819:4522:31
1397/2/24دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷03:3405:1612:2216:1319:2819:4820:4623:31
1397/2/25سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷04:3306:1613:2217:1320:2920:4921:4700:31
1397/2/26چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷05:3107:1514:2218:1321:2921:5022:4801:30
1397/2/27پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷06:3008:1415:2219:1322:3022:5123:4902:30
1397/2/28جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷07:2909:1316:2220:1423:3123:5200:5003:30
1397/2/29شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷08:2810:1217:2221:1400:3200:5301:5204:30
1397/2/30یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷09:2711:1218:2222:1401:3301:5402:5305:30
1397/2/31دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷10:2612:1119:2223:1402:3402:5503:5406:30