اوقات شرعی به افق هرمودباغ
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی هرمودباغ

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هرمودباغ

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی تیر ماه به افق هرمودباغ
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2505:5612:5216:2119:4920:0720:5800:07
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2506:5613:5217:2120:4921:0721:5801:07
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2507:5614:5218:2121:4922:0822:5902:07
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2508:5615:5319:2222:4923:0823:5903:07
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2609:5716:5320:2223:4900:0800:5904:07
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2610:5717:5321:2200:4901:0801:5905:08
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2611:5718:5322:2201:4902:0802:5906:08
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2712:5819:5323:2302:4903:0803:5907:08
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2713:5820:5400:2303:4904:0804:5908:08
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2814:5821:5401:2304:4905:0805:5909:09
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2815:5922:5402:2305:4906:0806:5910:09
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2916:5923:5403:2406:4907:0807:5911:09
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2917:5900:5404:2407:4908:0808:5912:09
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3019:0001:5505:2408:4909:0809:5813:09
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3020:0002:5506:2409:4910:0810:5814:10
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3121:0103:5507:2510:4911:0811:5815:10
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3122:0104:5508:2511:4912:0812:5816:10
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3223:0205:5509:2512:4913:0713:5817:10
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3300:0206:5510:2513:4914:0714:5718:11
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3301:0207:5611:2514:4915:0715:5719:11
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3402:0308:5612:2615:4816:0716:5720:11
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3403:0309:5613:2616:4817:0617:5621:11
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3504:0410:5614:2617:4818:0618:5622:11
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3605:0411:5615:2618:4719:0619:5623:12
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3606:0512:5616:2719:4720:0620:5500:12
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3707:0513:5617:2720:4721:0521:5501:12
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3808:0614:5618:2721:4622:0522:5402:12
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3909:0615:5619:2722:4623:0423:5403:12
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3910:0716:5620:2723:4600:0400:5304:12
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4011:0717:5621:2700:4501:0301:5305:13
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4112:0818:5722:2801:4502:0302:5206:13