اوقات شرعی به افق خنج
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خنج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خنج

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی تیر ماه به افق خنج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2906:0112:5816:2819:5520:1421:0600:12
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3007:0113:5817:2820:5621:1522:0601:13
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3008:0114:5918:2821:5622:1523:0602:13
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3009:0215:5919:2922:5623:1500:0603:13
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3110:0216:5920:2923:5600:1501:0604:13
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3111:0217:5921:2900:5601:1502:0605:14
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3112:0218:5922:2901:5602:1503:0606:14
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3213:0320:0023:3002:5603:1504:0607:14
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3214:0321:0000:3003:5604:1505:0608:14
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3215:0422:0001:3004:5605:1506:0609:14
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3316:0423:0002:3005:5606:1507:0610:15
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3317:0400:0003:3106:5607:1508:0611:15
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3418:0501:0104:3107:5608:1509:0612:15
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3419:0502:0105:3108:5609:1510:0613:15
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3520:0503:0106:3109:5610:1511:0614:16
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3621:0604:0107:3210:5611:1512:0615:16
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3622:0605:0108:3211:5612:1513:0516:16
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3723:0706:0109:3212:5613:1514:0517:16
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3700:0707:0210:3213:5614:1415:0518:17
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3801:0808:0211:3314:5615:1416:0419:17
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3902:0809:0212:3315:5516:1417:0420:17
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3903:0910:0213:3316:5517:1418:0421:17
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4004:0911:0214:3317:5518:1319:0322:17
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4105:1012:0215:3318:5519:1320:0323:18
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4106:1013:0216:3419:5420:1321:0200:18
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4207:1114:0217:3420:5421:1222:0201:18
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4308:1115:0218:3421:5422:1223:0202:18
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4309:1216:0319:3422:5323:1100:0103:18
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4410:1217:0320:3423:5300:1101:0004:18
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4511:1318:0321:3400:5201:1102:0005:19
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4612:1319:0322:3501:5202:1002:5906:19