اوقات شرعی به افق امامزاده ارومیه
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی امامزاده ارومیه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق امامزاده ارومیه

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق امامزاده ارومیه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3006:1513:2617:1720:3720:5821:5700:34
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2907:1414:2618:1821:3821:5922:5801:33
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2808:1415:2619:1822:3923:0023:5902:33
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2709:1316:2620:1823:3900:0101:0003:33
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2610:1217:2621:1800:4001:0102:0104:33
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2511:1218:2622:1801:4102:0203:0205:33
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2412:1119:2623:1902:4203:0304:0306:33
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2413:1120:2700:1903:4204:0405:0407:33
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2314:1121:2701:1904:4305:0506:0508:33
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2215:1022:2702:1905:4406:0507:0609:33
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2116:1023:2703:2006:4507:0608:0710:33
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2117:0900:2704:2007:4508:0709:0711:33
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2018:0901:2705:2008:4609:0710:0812:33
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1919:0902:2706:2009:4610:0811:0913:33
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1920:0803:2807:2110:4711:0912:1014:33
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1821:0804:2808:2111:4812:0913:1115:33
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1822:0805:2809:2112:4813:1014:1116:33
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1723:0806:2810:2113:4914:1015:1217:33
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1700:0807:2811:2114:4915:1116:1318:33
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1701:0808:2912:2215:5016:1217:1319:33
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1602:0709:2913:2216:5017:1218:1420:33
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1603:0710:2914:2217:5118:1319:1421:33
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1604:0711:2915:2218:5119:1320:1522:34
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1605:0712:2916:2319:5220:1321:1523:34
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1606:0713:3017:2320:5221:1422:1600:34
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1607:0714:3018:2321:5222:1423:1601:34
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1608:0815:3019:2322:5323:1500:1702:34
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1609:0816:3020:2423:5300:1501:1703:34
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1610:0817:3021:2400:5301:1502:1704:35
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1611:0818:3122:2401:5302:1503:1805:35
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1612:0819:3123:2402:5403:1604:1806:35