اوقات شرعی به افق امامزاده ارومیه
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی امامزاده ارومیه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق امامزاده ارومیه

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق امامزاده ارومیه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3006:1513:2617:1720:3720:5821:5700:34
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2907:1414:2618:1821:3821:5922:5801:34
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2808:1415:2619:1822:3923:0023:5902:33
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2709:1316:2620:1823:3900:0001:0003:33
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2610:1317:2621:1800:4001:0102:0104:33
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2511:1218:2622:1801:4102:0203:0205:33
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2512:1219:2623:1902:4203:0304:0306:33
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2413:1120:2700:1903:4204:0405:0407:33
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2314:1121:2701:1904:4305:0406:0508:33
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2215:1022:2702:1905:4406:0507:0509:33
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2116:1023:2703:2006:4407:0608:0610:33
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2117:0900:2704:2007:4508:0709:0711:33
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2018:0901:2705:2008:4609:0710:0812:33
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2019:0902:2706:2009:4610:0811:0913:33
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1920:0903:2807:2010:4711:0912:1014:33
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1821:0804:2808:2111:4712:0913:1015:33
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1822:0805:2809:2112:4813:1014:1116:33
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1823:0806:2810:2113:4914:1015:1217:33
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1700:0807:2811:2114:4915:1116:1218:33
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1701:0808:2912:2215:5016:1117:1319:33
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1702:0809:2913:2216:5017:1218:1420:33
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1603:0710:2914:2217:5118:1219:1421:33
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1604:0711:2915:2218:5119:1320:1522:34
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1605:0712:2916:2319:5120:1321:1523:34
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1606:0713:3017:2320:5221:1422:1600:34
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1607:0714:3018:2321:5222:1423:1601:34
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1608:0815:3019:2322:5323:1400:1702:34
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1609:0816:3020:2423:5300:1501:1703:34
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1610:0817:3021:2400:5301:1502:1704:34
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1611:0818:3122:2401:5302:1503:1805:35
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1612:0819:3123:2402:5403:1604:1806:35