اوقات شرعی به افق کازرون
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی کازرون

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کازرون

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کازرون
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3706:0713:0016:3619:5320:1221:0200:15
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3607:0714:0017:3620:5421:1322:0301:15
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3608:0615:0018:3621:5422:1323:0402:15
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3509:0616:0019:3622:5523:1400:0503:15
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3510:0617:0020:3623:5600:1401:0504:15
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3411:0518:0121:3600:5601:1502:0605:15
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3312:0519:0122:3601:5702:1603:0706:15
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3313:0520:0123:3602:5703:1604:0807:15
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3214:0421:0100:3603:5804:1705:0808:15
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3215:0422:0101:3604:5805:1706:0909:15
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3216:0423:0102:3605:5906:1807:1010:15
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3117:0400:0103:3606:5907:1808:1011:15
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3118:0301:0204:3708:0008:1909:1112:15
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3119:0302:0205:3709:0009:2010:1113:15
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3020:0303:0206:3710:0110:2011:1214:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3021:0304:0207:3711:0111:2112:1315:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3022:0305:0208:3712:0212:2113:1316:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2923:0306:0209:3713:0213:2114:1417:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2900:0307:0310:3714:0314:2215:1418:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2901:0308:0311:3715:0315:2216:1519:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2902:0309:0312:3816:0416:2317:1520:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2903:0310:0313:3817:0417:2318:1621:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2904:0311:0314:3818:0418:2419:1622:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2905:0312:0415:3819:0519:2420:1623:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2906:0313:0416:3820:0520:2421:1700:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2907:0314:0417:3921:0521:2522:1701:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2908:0315:0418:3922:0622:2523:1802:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2909:0316:0519:3923:0623:2500:1803:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2910:0317:0520:3900:0600:2501:1804:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0418:0521:3901:0601:2602:1805:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3012:0419:0522:4002:0702:2603:1906:18