اوقات شرعی به افق کازرون
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی کازرون

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کازرون

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کازرون
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3706:0713:0016:3619:5320:1221:0200:15
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3707:0714:0017:3620:5421:1222:0301:15
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3608:0615:0018:3621:5422:1323:0402:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3509:0616:0019:3622:5523:1400:0503:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3510:0617:0020:3623:5500:1401:0504:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3411:0518:0121:3600:5601:1502:0605:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3412:0519:0122:3601:5702:1503:0706:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3313:0520:0123:3602:5703:1604:0707:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3314:0421:0100:3603:5804:1705:0808:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3215:0422:0101:3604:5805:1706:0909:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3216:0423:0102:3605:5906:1807:0910:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3117:0400:0103:3606:5907:1808:1011:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3118:0301:0104:3608:0008:1909:1112:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3119:0302:0205:3709:0009:1910:1113:15
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3020:0303:0206:3710:0110:2011:1214:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3021:0304:0207:3711:0111:2012:1315:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3022:0305:0208:3712:0212:2113:1316:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3023:0306:0209:3713:0213:2114:1417:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2900:0307:0310:3714:0314:2215:1418:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2901:0308:0311:3715:0315:2216:1519:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2902:0309:0312:3816:0316:2317:1520:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2903:0310:0313:3817:0417:2318:1621:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2904:0311:0314:3818:0418:2319:1622:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2905:0312:0415:3819:0519:2420:1623:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2906:0313:0416:3820:0520:2421:1700:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2907:0314:0417:3821:0521:2422:1701:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2908:0315:0418:3922:0622:2523:1702:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2909:0316:0419:3923:0623:2500:1803:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2910:0317:0520:3900:0600:2501:1804:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0318:0521:3901:0601:2602:1805:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3012:0419:0522:4002:0702:2603:1906:18