اوقات شرعی به افق دشت برم
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی دشت برم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دشت برم

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دشت برم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3606:0612:5916:3519:5220:1121:0100:14
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3607:0613:5917:3520:5321:1122:0201:14
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3508:0614:5918:3521:5322:1223:0302:14
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3509:0515:5919:3522:5423:1300:0403:14
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0517:0020:3523:5500:1301:0404:14
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3311:0418:0021:3500:5501:1402:0505:14
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3312:0419:0022:3501:5602:1503:0606:14
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3213:0420:0023:3502:5603:1504:0607:14
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3214:0321:0000:3503:5704:1605:0708:14
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3115:0322:0001:3504:5705:1606:0809:14
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3116:0323:0002:3505:5806:1707:0810:14
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3117:0300:0003:3506:5807:1708:0911:14
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3018:0301:0104:3507:5908:1809:1012:15
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3019:0202:0105:3608:5909:1810:1013:15
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3020:0203:0106:3610:0010:1911:1114:15
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2921:0204:0107:3611:0011:1912:1115:15
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2922:0205:0108:3612:0112:2013:1216:15
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2923:0206:0209:3613:0113:2014:1317:15
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2900:0207:0210:3614:0214:2115:1318:15
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2901:0208:0211:3615:0215:2116:1419:15
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2802:0209:0212:3716:0216:2217:1420:15
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2803:0210:0213:3717:0317:2218:1421:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2804:0211:0314:3718:0318:2219:1522:16
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2805:0212:0315:3719:0419:2320:1523:16
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2806:0213:0316:3720:0420:2321:1600:16
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2807:0214:0317:3721:0421:2322:1601:16
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2808:0215:0318:3822:0522:2423:1602:16
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2809:0216:0419:3823:0523:2400:1703:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2910:0317:0420:3800:0500:2401:1704:17
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0318:0421:3801:0501:2502:1705:17
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2912:0319:0422:3802:0602:2503:1706:17