اوقات شرعی به افق دشت برم
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی دشت برم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دشت برم

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دشت برم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3706:0612:5916:3519:5220:1121:0100:14
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3607:0613:5917:3520:5321:1122:0201:14
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3508:0614:5918:3521:5322:1223:0302:14
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3509:0515:5919:3522:5423:1300:0303:14
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3410:0516:5920:3523:5400:1301:0404:14
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3411:0418:0021:3500:5501:1402:0505:14
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3312:0419:0022:3501:5602:1403:0606:14
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3213:0420:0023:3502:5603:1504:0607:14
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3214:0421:0000:3503:5704:1605:0708:14
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3115:0322:0001:3504:5705:1606:0809:14
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3116:0323:0002:3505:5806:1707:0810:14
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3117:0300:0003:3506:5807:1708:0911:14
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3018:0301:0104:3507:5908:1809:1012:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3019:0202:0105:3508:5909:1810:1013:15
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3020:0203:0106:3610:0010:1911:1114:15
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2921:0204:0107:3611:0011:1912:1115:15
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2922:0205:0108:3612:0112:2013:1216:15
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2923:0206:0109:3613:0113:2014:1217:15
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2900:0207:0210:3614:0214:2115:1318:15
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2901:0208:0211:3615:0215:2116:1319:15
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2802:0209:0212:3616:0216:2217:1420:15
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2803:0210:0213:3717:0317:2218:1421:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2804:0211:0214:3718:0318:2219:1522:16
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2805:0212:0315:3719:0319:2320:1523:16
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0213:0316:3720:0420:2321:1600:16
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0214:0317:3721:0421:2322:1601:16
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2808:0215:0318:3822:0422:2423:1602:16
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2809:0216:0419:3823:0523:2400:1703:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2910:0317:0420:3800:0500:2401:1704:17
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0318:0421:3801:0501:2502:1705:17
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2912:0319:0422:3802:0502:2503:1706:17