اوقات شرعی به افق دشت برم
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی دشت برم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دشت برم

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی تیر ماه به افق دشت برم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2906:0313:0416:3920:0620:2521:1800:17
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2907:0314:0517:3921:0621:2522:1801:18
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3008:0415:0518:3922:0622:2523:1802:18
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3009:0416:0519:3923:0623:2500:1803:18
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3010:0417:0520:4000:0600:2601:1804:18
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3111:0518:0621:4001:0601:2602:1805:19
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3112:0519:0622:4002:0702:2603:1806:19
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3213:0520:0623:4003:0703:2604:1807:19
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3214:0621:0600:4104:0704:2605:1808:19
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3215:0622:0601:4105:0705:2606:1809:20
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3316:0623:0702:4106:0706:2607:1810:20
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3317:0700:0703:4107:0707:2608:1811:20
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3418:0701:0704:4108:0608:2609:1812:20
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3419:0802:0705:4209:0609:2610:1813:20
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3520:0803:0706:4210:0610:2511:1714:21
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3621:0804:0707:4211:0611:2512:1715:21
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3622:0905:0808:4212:0612:2513:1716:21
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3723:0906:0809:4213:0613:2514:1717:21
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3800:1007:0810:4314:0614:2515:1618:22
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3801:1008:0811:4315:0515:2416:1619:22
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3902:1109:0812:4316:0516:2417:1620:22
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4003:1110:0813:4317:0517:2418:1521:22
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4004:1211:0814:4318:0518:2319:1522:22
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4105:1212:0815:4419:0419:2320:1423:23
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4206:1313:0916:4420:0420:2321:1400:23
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4307:1414:0917:4421:0421:2222:1301:23
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4308:1415:0918:4422:0322:2223:1302:23
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4409:1516:0919:4423:0323:2100:1203:23
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4510:1517:0920:4400:0200:2101:1204:24
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4611:1618:0921:4401:0201:2002:1105:24
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4612:1619:0922:4502:0102:2003:1006:24