اوقات شرعی به افق دشت برم
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی دشت برم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دشت برم

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق دشت برم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2906:0313:0416:3920:0620:2521:1800:17
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2907:0314:0517:3921:0621:2522:1801:18
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3008:0415:0518:3922:0622:2523:1802:18
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3009:0416:0519:3923:0623:2500:1803:18
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3010:0417:0520:4000:0600:2601:1804:18
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3111:0418:0521:4001:0601:2602:1805:19
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3112:0519:0622:4002:0602:2603:1806:19
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3113:0520:0623:4003:0703:2604:1807:19
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3214:0621:0600:4004:0704:2605:1808:19
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3215:0622:0601:4105:0705:2606:1809:19
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3316:0623:0602:4106:0706:2607:1810:20
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3317:0700:0703:4107:0707:2608:1811:20
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3418:0701:0704:4108:0708:2609:1812:20
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3419:0702:0705:4209:0609:2610:1813:20
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3520:0803:0706:4210:0610:2511:1714:21
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3621:0804:0707:4211:0611:2512:1715:21
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3622:0905:0808:4212:0612:2513:1716:21
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3723:0906:0809:4213:0613:2514:1717:21
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3700:1007:0810:4314:0614:2515:1618:22
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3801:1008:0811:4315:0515:2416:1619:22
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3902:1109:0812:4316:0516:2417:1620:22
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3903:1110:0813:4317:0517:2418:1521:22
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4004:1211:0814:4318:0518:2419:1522:22
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4105:1212:0815:4419:0419:2320:1423:23
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4206:1313:0916:4420:0420:2321:1400:23
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4207:1314:0917:4421:0421:2222:1301:23
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4308:1415:0918:4422:0322:2223:1302:23
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4409:1516:0919:4423:0323:2200:1203:23
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4510:1517:0920:4400:0200:2101:1204:24
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4511:1618:0921:4401:0201:2102:1105:24
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4612:1619:0922:4402:0102:2003:1006:24