اوقات شرعی به افق چنارشاهیجان
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی چنارشاهیجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چنارشاهیجان

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چنارشاهیجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3706:0713:0016:3719:5420:1321:0400:15
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3607:0714:0017:3720:5521:1322:0401:15
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3508:0615:0118:3721:5522:1423:0502:15
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3509:0616:0119:3722:5623:1500:0603:15
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0517:0120:3723:5600:1501:0704:15
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3411:0518:0121:3700:5701:1602:0705:15
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3312:0519:0122:3701:5802:1603:0806:15
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3213:0420:0123:3702:5803:1704:0907:15
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3214:0421:0100:3703:5904:1805:0908:15
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3115:0422:0101:3704:5905:1806:1009:15
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3116:0423:0202:3706:0006:1907:1110:15
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3117:0300:0203:3707:0007:1908:1111:15
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3018:0301:0204:3708:0108:2009:1212:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3019:0302:0205:3709:0109:2010:1313:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3020:0303:0206:3810:0210:2111:1314:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2921:0304:0207:3811:0211:2112:1415:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2922:0305:0308:3812:0312:2213:1416:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2923:0206:0309:3813:0313:2214:1517:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2900:0207:0310:3814:0414:2315:1518:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2901:0208:0311:3815:0415:2316:1619:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2802:0209:0312:3916:0416:2417:1620:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2803:0210:0413:3917:0517:2418:1721:17
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2804:0211:0414:3918:0518:2419:1722:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2805:0212:0415:3919:0619:2520:1823:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2806:0313:0416:3920:0620:2521:1800:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2807:0314:0417:3921:0621:2622:1801:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2808:0315:0518:4022:0622:2623:1902:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2809:0316:0519:4023:0723:2600:1903:18
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2910:0317:0520:4000:0700:2601:1904:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0318:0521:4001:0701:2702:2005:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2912:0319:0522:4002:0702:2703:2006:18