اوقات شرعی به افق چنارشاهیجان
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی چنارشاهیجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چنارشاهیجان

جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق چنارشاهیجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2906:0413:0616:4120:0820:2721:2000:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2907:0414:0617:4121:0821:2722:2001:19
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3008:0415:0618:4122:0822:2723:2002:19
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3009:0416:0619:4123:0823:2700:2003:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3010:0517:0720:4200:0800:2801:2004:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3111:0518:0721:4201:0801:2802:2105:20
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3112:0519:0722:4202:0802:2803:2106:20
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3113:0620:0723:4203:0903:2804:2107:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3214:0621:0700:4204:0904:2805:2108:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3215:0622:0801:4305:0905:2806:2009:20
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3316:0723:0802:4306:0906:2807:2010:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3317:0700:0803:4307:0907:2808:2011:21
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3418:0801:0804:4308:0808:2809:2012:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3419:0802:0805:4409:0809:2810:2013:21
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3520:0803:0806:4410:0810:2711:2014:22
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3621:0904:0907:4411:0811:2712:2015:22
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3622:0905:0908:4412:0812:2713:1916:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3723:1006:0909:4413:0813:2714:1917:22
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3700:1007:0910:4514:0814:2715:1918:23
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3801:1108:0911:4515:0715:2616:1819:23
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3902:1109:0912:4516:0716:2617:1820:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4003:1210:0913:4517:0717:2618:1821:23
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4004:1211:1014:4518:0718:2619:1722:23
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4105:1312:1015:4519:0619:2520:1723:24
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4206:1313:1016:4620:0620:2521:1600:24
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4307:1414:1017:4621:0521:2422:1601:24
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4308:1515:1018:4622:0522:2423:1502:24
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4409:1516:1019:4623:0523:2300:1403:24
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4510:1617:1020:4600:0400:2301:1404:25
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4611:1618:1021:4601:0401:2302:1305:25
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4612:1719:1022:4602:0302:2203:1306:25