اوقات شرعی به افق ابوالحیات
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی ابوالحیات

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ابوالحیات

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ابوالحیات
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3706:0713:0016:3519:5320:1121:0200:15
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3607:0614:0017:3520:5321:1222:0301:15
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3508:0615:0018:3521:5422:1323:0402:15
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3509:0516:0019:3622:5523:1300:0403:15
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3410:0517:0020:3623:5500:1401:0504:15
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3311:0518:0021:3600:5601:1502:0605:15
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3312:0419:0022:3601:5602:1503:0706:15
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3213:0420:0023:3602:5703:1604:0707:15
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3214:0421:0000:3603:5704:1605:0808:15
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3115:0322:0101:3604:5805:1706:0909:15
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3116:0323:0102:3605:5806:1707:0910:15
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3117:0300:0103:3606:5907:1808:1011:15
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3018:0301:0104:3608:0008:1909:1112:15
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3019:0302:0105:3609:0009:1910:1113:15
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2920:0203:0106:3610:0110:2011:1214:15
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2921:0204:0207:3711:0111:2012:1215:15
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2922:0205:0208:3712:0112:2113:1316:15
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2923:0206:0209:3713:0213:2114:1317:15
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2900:0207:0210:3714:0214:2215:1418:15
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2801:0208:0211:3715:0315:2216:1419:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2802:0209:0212:3716:0316:2217:1520:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2803:0210:0313:3717:0417:2318:1521:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2804:0211:0314:3818:0418:2319:1622:16
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2805:0212:0315:3819:0419:2420:1623:16
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0213:0316:3820:0520:2421:1700:16
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0214:0417:3821:0521:2422:1701:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2808:0215:0418:3822:0522:2523:1702:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2809:0216:0419:3923:0623:2500:1803:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2810:0317:0420:3900:0600:2501:1804:17
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0318:0421:3901:0601:2502:1805:17
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2912:0319:0522:3902:0602:2603:1806:18