اوقات شرعی به افق ابوالحیات
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی ابوالحیات

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ابوالحیات

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق ابوالحیات
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2906:0313:0516:3920:0620:2621:1900:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2907:0314:0517:4021:0721:2622:1901:18
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2908:0415:0518:4022:0722:2623:1902:18
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3009:0416:0519:4023:0723:2600:1903:18
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3010:0417:0620:4000:0700:2601:1904:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3011:0518:0621:4101:0701:2602:1905:19
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3112:0519:0622:4102:0702:2703:1906:19
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3113:0520:0623:4103:0703:2704:1907:19
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3214:0621:0700:4104:0704:2705:1908:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3215:0622:0701:4205:0705:2706:1909:20
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3316:0623:0702:4206:0706:2707:1910:20
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3317:0700:0703:4207:0707:2708:1911:20
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3418:0701:0704:4208:0708:2609:1912:20
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3419:0802:0705:4209:0709:2610:1913:21
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3520:0803:0806:4310:0710:2611:1814:21
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3521:0804:0807:4311:0711:2612:1815:21
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3622:0905:0808:4312:0712:2613:1816:21
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3723:0906:0809:4313:0713:2614:1817:22
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3700:1007:0810:4314:0614:2615:1718:22
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3801:1008:0811:4415:0615:2516:1719:22
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3902:1109:0912:4416:0616:2517:1720:22
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3903:1110:0913:4417:0617:2518:1621:23
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4004:1211:0914:4418:0518:2419:1622:23
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4105:1212:0915:4419:0519:2420:1523:23
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4106:1313:0916:4520:0520:2421:1500:23
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4207:1414:0917:4521:0421:2322:1401:23
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4308:1415:0918:4522:0422:2323:1402:23
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4409:1516:0919:4523:0423:2200:1303:24
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4510:1517:0920:4500:0300:2201:1304:24
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4511:1618:0921:4501:0301:2102:1205:24
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4612:1619:0922:4502:0202:2103:1106:24