اوقات شرعی به افق ابوالحیات
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی ابوالحیات

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ابوالحیات

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ابوالحیات
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3606:0713:0016:3519:5320:1221:0200:15
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3607:0614:0017:3520:5421:1222:0301:15
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3508:0615:0018:3521:5422:1323:0402:15
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3409:0516:0019:3622:5523:1400:0503:15
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3410:0517:0020:3623:5500:1401:0504:15
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3311:0418:0021:3600:5601:1502:0605:15
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3312:0419:0022:3601:5602:1503:0706:15
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3213:0420:0023:3602:5703:1604:0707:15
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3214:0421:0000:3603:5804:1705:0808:15
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3115:0322:0101:3604:5805:1706:0909:15
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3116:0323:0102:3605:5906:1807:0910:15
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3017:0300:0103:3606:5907:1808:1011:15
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3018:0301:0104:3608:0008:1909:1112:15
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3019:0202:0105:3609:0009:1910:1113:15
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2920:0203:0106:3610:0110:2011:1214:15
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2921:0204:0207:3711:0111:2012:1215:15
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2922:0205:0208:3712:0212:2113:1316:15
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2923:0206:0209:3713:0213:2114:1417:15
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2900:0207:0210:3714:0214:2215:1418:15
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2801:0208:0211:3715:0315:2216:1519:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2802:0209:0312:3716:0316:2217:1520:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2803:0210:0313:3817:0417:2318:1521:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2804:0211:0314:3818:0418:2319:1622:16
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2805:0212:0315:3819:0419:2420:1623:16
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2806:0213:0316:3820:0520:2421:1700:16
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2807:0214:0417:3821:0521:2422:1701:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2808:0215:0418:3822:0522:2523:1702:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2809:0216:0419:3923:0623:2500:1803:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2810:0317:0420:3900:0600:2501:1804:17
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0318:0421:3901:0601:2502:1805:17
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2912:0319:0522:3902:0602:2603:1806:18