اوقات شرعی به افق میمند
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی میمند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میمند

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی خرداد ماه به افق میمند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3506:0412:5616:3019:4720:0620:5600:11
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3507:0413:5617:3020:4821:0621:5601:11
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3408:0314:5618:3021:4822:0722:5702:11
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3309:0315:5619:3022:4923:0823:5803:11
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3310:0316:5620:3023:5000:0800:5904:11
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3211:0217:5621:3000:5001:0901:5905:11
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3212:0218:5622:3001:5102:0903:0006:11
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3113:0219:5623:3002:5103:1004:0107:11
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3114:0120:5600:3003:5204:1005:0108:11
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3015:0121:5701:3004:5205:1106:0209:11
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3016:0122:5702:3005:5306:1207:0310:11
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3017:0123:5703:3006:5307:1208:0311:11
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2918:0100:5704:3007:5408:1309:0412:12
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2919:0001:5705:3008:5409:1310:0413:12
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2920:0002:5706:3009:5510:1411:0514:12
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2821:0003:5807:3110:5511:1412:0615:12
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2822:0004:5808:3111:5612:1513:0616:12
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2823:0005:5809:3112:5613:1514:0717:12
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2800:0006:5810:3113:5614:1515:0718:12
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2801:0007:5811:3114:5715:1616:0819:12
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2802:0008:5912:3115:5716:1617:0820:12
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2803:0009:5913:3116:5817:1718:0921:13
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2704:0010:5914:3217:5818:1719:0922:13
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2705:0011:5915:3218:5819:1720:0923:13
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2706:0012:5916:3219:5920:1821:1000:13
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2807:0014:0017:3220:5921:1822:1001:13
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2808:0015:0018:3221:5922:1823:1002:13
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2809:0116:0019:3323:0023:1900:1103:14
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2810:0117:0020:3300:0000:1901:1104:14
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2811:0118:0121:3301:0001:1902:1105:14
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2812:0119:0122:3302:0002:1903:1206:14