اوقات شرعی به افق میمند
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی میمند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میمند

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:11
اوقات شرعی خرداد ماه به افق میمند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3506:0412:5616:3019:4720:0620:5600:11
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3507:0413:5617:3020:4821:0621:5601:11
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3408:0414:5618:3021:4822:0722:5702:11
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0315:5619:3022:4923:0723:5803:11
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3310:0316:5620:3023:4900:0800:5804:11
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3211:0217:5621:3000:5001:0901:5905:11
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3212:0218:5622:3001:5102:0903:0006:11
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3113:0219:5623:3002:5103:1004:0107:11
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3114:0220:5600:3003:5204:1005:0108:11
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3115:0121:5701:3004:5205:1106:0209:11
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3016:0122:5702:3005:5306:1107:0310:11
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3017:0123:5703:3006:5307:1208:0311:11
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2918:0100:5704:3007:5408:1309:0412:11
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2919:0001:5705:3008:5409:1310:0413:12
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2920:0002:5706:3009:5510:1411:0514:12
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2821:0003:5807:3110:5511:1412:0515:12
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2822:0004:5808:3111:5612:1413:0616:12
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2823:0005:5809:3112:5613:1514:0717:12
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2800:0006:5810:3113:5614:1515:0718:12
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2801:0007:5811:3114:5715:1616:0819:12
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2802:0008:5912:3115:5716:1617:0820:12
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2803:0009:5913:3116:5817:1718:0821:13
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2704:0010:5914:3217:5818:1719:0922:13
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2705:0011:5915:3218:5819:1720:0923:13
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2706:0012:5916:3219:5920:1821:1000:13
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0014:0017:3220:5921:1822:1001:13
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2808:0015:0018:3221:5922:1823:1002:13
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2809:0116:0019:3223:0023:1900:1103:14
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2810:0117:0020:3300:0000:1901:1104:14
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2811:0118:0021:3301:0001:1902:1105:14
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2812:0119:0122:3302:0002:1903:1106:14