اوقات شرعی به افق میمند
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی میمند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میمند

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی تیر ماه به افق میمند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2806:0113:0116:3320:0120:2021:1200:14
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2907:0214:0117:3421:0121:2022:1201:15
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2908:0215:0118:3422:0122:2023:1202:15
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2909:0216:0219:3423:0123:2000:1203:15
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3010:0217:0220:3400:0100:2001:1204:15
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3011:0318:0221:3501:0101:2002:1205:16
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3012:0319:0222:3502:0102:2003:1206:16
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3113:0320:0223:3503:0103:2004:1207:16
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3114:0421:0300:3504:0104:2005:1208:16
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3215:0422:0301:3505:0105:2006:1209:17
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3216:0423:0302:3606:0106:2007:1210:17
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3317:0500:0303:3607:0107:2008:1211:17
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3318:0501:0304:3608:0108:2009:1212:17
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3419:0602:0405:3609:0109:2010:1213:17
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3420:0603:0406:3710:0110:2011:1214:18
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3521:0704:0407:3711:0111:2012:1115:18
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3522:0705:0408:3712:0112:2013:1116:18
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3623:0706:0409:3713:0113:2014:1117:18
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3700:0807:0410:3714:0114:1915:1118:19
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3701:0808:0411:3815:0015:1916:1019:19
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3802:0909:0512:3816:0016:1917:1020:19
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3903:0910:0513:3817:0017:1918:0921:19
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3904:1011:0514:3818:0018:1819:0922:19
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4005:1012:0515:3818:5919:1820:0923:20
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4106:1113:0516:3919:5920:1821:0800:20
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4107:1114:0517:3920:5921:1722:0801:20
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4208:1215:0518:3921:5822:1723:0702:20
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4309:1316:0519:3922:5823:1600:0603:20
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4410:1317:0520:3923:5700:1601:0604:21
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4411:1418:0521:3900:5701:1502:0505:21
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4512:1419:0522:3901:5602:1503:0506:21