اوقات شرعی به افق فیروزآباد فارس
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی فیروزآباد فارس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فیروزآباد فارس

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق فیروزآباد فارس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2906:0213:0216:3420:0120:2021:1200:15
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3007:0214:0217:3421:0121:2122:1301:15
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3008:0315:0218:3522:0222:2123:1302:16
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3009:0316:0219:3523:0223:2100:1303:16
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3010:0317:0320:3500:0200:2101:1304:16
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3111:0318:0321:3501:0201:2102:1305:16
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3112:0419:0322:3502:0202:2103:1306:17
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3213:0420:0323:3603:0203:2104:1307:17
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3214:0521:0300:3604:0204:2105:1308:17
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3215:0522:0401:3605:0205:2106:1309:17
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3316:0523:0402:3606:0206:2107:1310:18
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3317:0600:0403:3707:0207:2108:1311:18
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3418:0601:0404:3708:0208:2109:1312:18
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3419:0602:0405:3709:0209:2110:1213:18
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3520:0703:0406:3710:0210:2111:1214:18
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3621:0704:0507:3811:0211:2112:1215:19
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3622:0805:0508:3812:0212:2113:1216:19
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3723:0806:0509:3813:0113:2014:1217:19
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3700:0907:0510:3814:0114:2015:1118:19
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3801:0908:0511:3815:0115:2016:1119:20
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3902:1009:0512:3916:0116:2017:1120:20
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3903:1010:0513:3917:0117:1918:1021:20
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4004:1111:0614:3918:0018:1919:1022:20
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4105:1112:0615:3919:0019:1920:0923:20
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4206:1213:0616:3920:0020:1821:0900:21
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4207:1214:0617:4020:5921:1822:0801:21
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4308:1315:0618:4021:5922:1723:0802:21
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4409:1316:0619:4022:5823:1700:0703:21
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4510:1417:0620:4023:5800:1701:0704:21
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4511:1418:0621:4000:5801:1602:0605:21
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4612:1519:0622:4001:5702:1603:0506:22