اوقات شرعی به افق فراشبند
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی فراشبند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فراشبند

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فراشبند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3806:0712:5816:3219:5020:0820:5800:14
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3707:0713:5817:3220:5021:0921:5901:14
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3708:0614:5818:3221:5122:1023:0002:14
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3609:0615:5919:3222:5223:1000:0103:14
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3610:0516:5920:3223:5200:1101:0104:14
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3511:0517:5921:3200:5301:1102:0205:14
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3412:0518:5922:3201:5302:1203:0306:14
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3413:0419:5923:3202:5403:1304:0307:14
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3414:0420:5900:3303:5404:1305:0408:14
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3315:0421:5901:3304:5505:1406:0509:14
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3316:0422:5902:3305:5506:1407:0510:14
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3217:0300:0003:3306:5607:1508:0611:14
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3218:0301:0004:3307:5608:1509:0712:14
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3219:0302:0005:3308:5709:1610:0713:14
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3120:0303:0006:3309:5710:1611:0814:14
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3121:0304:0007:3310:5811:1712:0815:14
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3122:0305:0008:3311:5812:1713:0916:15
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3123:0306:0109:3312:5913:1814:0917:15
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3100:0307:0110:3413:5914:1815:1018:15
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3001:0308:0111:3415:0015:1916:1019:15
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3002:0309:0112:3416:0016:1917:1120:15
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3003:0310:0113:3417:0017:1918:1121:15
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3004:0311:0214:3418:0118:2019:1222:15
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3005:0312:0215:3419:0119:2020:1223:16
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3006:0313:0216:3520:0120:2021:1200:16
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3007:0314:0217:3521:0221:2122:1301:16
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3008:0315:0318:3522:0222:2123:1302:16
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3009:0316:0319:3523:0223:2100:1303:16
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3110:0317:0320:3500:0300:2201:1404:17
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3111:0418:0321:3601:0301:2202:1405:17
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3112:0419:0322:3602:0302:2203:1406:17