اوقات شرعی به افق ششده
امروز : شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
اوقات شرعی ششده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ششده

یکشنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
دوشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
سه شنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
پنجشنبه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
جمعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ششده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:3005:5912:5116:2519:4220:0120:5100:06
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:3005:5912:5116:2519:4320:0120:5100:06
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:2905:5812:5116:2519:4320:0220:5200:06
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5812:5116:2519:4420:0320:5300:06
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5812:5116:2519:4420:0320:5400:06
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:2705:5712:5116:2519:4520:0420:5400:06
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:2705:5712:5116:2519:4620:0420:5500:06
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:2605:5712:5116:2519:4620:0520:5600:06
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:2605:5612:5116:2519:4720:0520:5600:06
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5612:5216:2519:4720:0620:5700:06
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5612:5216:2519:4820:0720:5800:06
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:2505:5612:5216:2519:4820:0720:5800:06
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5612:5216:2519:4920:0820:5900:06
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5512:5216:2619:4920:0821:0000:07
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:2405:5512:5216:2619:5020:0921:0000:07
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:2305:5512:5316:2619:5020:0921:0100:07
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:2305:5512:5316:2619:5120:1021:0100:07
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:2305:5512:5316:2619:5120:1021:0200:07
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:2305:5512:5316:2619:5220:1121:0200:07
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5512:5316:2619:5220:1121:0300:07
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5512:5416:2619:5220:1121:0300:07
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5512:5416:2719:5320:1221:0400:07
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5512:5416:2719:5320:1221:0400:08
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5512:5416:2719:5320:1321:0500:08
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5512:5416:2719:5420:1321:0500:08
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5512:5516:2719:5420:1321:0500:08
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5512:5516:2819:5420:1421:0600:08
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5512:5516:2819:5520:1421:0600:09
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:2205:5512:5516:2819:5520:1421:0600:09
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:2305:5612:5516:2819:5520:1421:0700:09
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:2305:5612:5616:2819:5520:1521:0700:09