اوقات شرعی به افق کوهمره
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی کوهمره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کوهمره

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق کوهمره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2706:0113:0316:3720:0420:2421:1600:16
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2807:0214:0317:3821:0521:2422:1701:16
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2808:0215:0318:3822:0522:2423:1702:16
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2809:0216:0419:3823:0523:2400:1703:17
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2910:0317:0420:3800:0500:2401:1704:17
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2911:0318:0421:3801:0501:2402:1705:17
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2912:0319:0422:3902:0502:2403:1706:17
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3013:0420:0423:3903:0503:2404:1707:17
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3014:0421:0500:3904:0504:2405:1708:18
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3115:0422:0501:3905:0505:2406:1709:18
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3116:0523:0502:4006:0506:2407:1710:18
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3217:0500:0503:4007:0507:2408:1711:18
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3218:0501:0504:4008:0508:2409:1712:19
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3319:0602:0605:4009:0509:2410:1613:19
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3320:0603:0606:4110:0510:2411:1614:19
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3421:0704:0607:4111:0511:2412:1615:19
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3422:0705:0608:4112:0512:2413:1616:20
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3523:0806:0609:4113:0413:2414:1517:20
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3600:0807:0610:4114:0414:2315:1518:20
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3601:0908:0611:4215:0415:2316:1519:20
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3702:0909:0712:4216:0416:2317:1420:20
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3803:1010:0713:4217:0317:2218:1421:21
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3904:1011:0714:4218:0318:2219:1322:21
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3905:1112:0715:4219:0319:2220:1323:21
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4006:1113:0716:4220:0320:2121:1200:21
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4107:1214:0717:4321:0221:2122:1201:21
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4208:1215:0718:4322:0222:2123:1102:22
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4209:1316:0719:4323:0123:2000:1103:22
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4310:1417:0720:4300:0100:2001:1004:22
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4411:1418:0721:4301:0001:1902:1005:22
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4512:1519:0722:4302:0002:1903:0906:22