اوقات شرعی به افق کوهمره
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی کوهمره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کوهمره

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کوهمره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3506:0512:5816:3319:5120:0921:0000:13
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3407:0413:5817:3320:5121:1022:0101:13
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3308:0414:5818:3321:5222:1123:0202:13
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3309:0315:5819:3322:5323:1100:0203:13
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3210:0316:5820:3323:5300:1201:0304:13
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3211:0317:5821:3300:5401:1302:0405:13
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3112:0218:5822:3401:5402:1303:0406:13
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3113:0219:5823:3402:5503:1404:0507:13
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3014:0220:5800:3403:5504:1405:0608:13
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3015:0221:5901:3404:5605:1506:0709:13
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2916:0122:5902:3405:5606:1507:0710:13
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2917:0123:5903:3406:5707:1608:0811:13
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2818:0100:5904:3407:5708:1709:0812:13
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2819:0101:5905:3408:5809:1710:0913:13
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2820:0102:5906:3409:5810:1811:1014:13
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2721:0004:0007:3410:5911:1812:1015:13
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2722:0005:0008:3511:5912:1913:1116:13
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2723:0006:0009:3513:0013:1914:1117:13
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2700:0007:0010:3514:0014:1915:1218:14
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2701:0008:0011:3515:0115:2016:1219:14
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2702:0009:0112:3516:0116:2017:1320:14
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2703:0010:0113:3517:0117:2118:1321:14
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2604:0011:0114:3618:0218:2119:1422:14
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2605:0012:0115:3619:0219:2120:1423:14
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2606:0013:0116:3620:0320:2221:1400:14
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2607:0014:0217:3621:0321:2222:1501:15
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2708:0115:0218:3622:0322:2223:1502:15
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2709:0116:0219:3623:0323:2300:1503:15
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2710:0117:0220:3700:0400:2301:1604:15
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2711:0118:0321:3701:0401:2302:1605:15
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2712:0119:0322:3702:0402:2303:1606:16