اوقات شرعی به افق کوهمره
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی کوهمره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کوهمره

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کوهمره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3506:0512:5816:3319:5120:0921:0000:13
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3407:0413:5817:3320:5121:1022:0101:13
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3408:0414:5818:3321:5222:1123:0102:13
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3309:0415:5819:3322:5223:1100:0203:13
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3210:0316:5820:3323:5300:1201:0304:13
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3211:0317:5821:3300:5401:1202:0405:13
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3112:0218:5822:3401:5402:1303:0406:13
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3113:0219:5823:3402:5503:1404:0507:13
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3014:0220:5800:3403:5504:1405:0608:13
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3015:0221:5901:3404:5605:1506:0609:13
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2916:0122:5902:3405:5606:1507:0710:13
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2917:0123:5903:3406:5707:1608:0811:13
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2818:0100:5904:3407:5708:1609:0812:13
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2819:0101:5905:3408:5809:1710:0913:13
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2820:0102:5906:3409:5810:1711:0914:13
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2821:0004:0007:3410:5911:1812:1015:13
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2722:0005:0008:3511:5912:1813:1116:13
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2723:0006:0009:3513:0013:1914:1117:13
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2700:0007:0010:3514:0014:1915:1218:14
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2701:0008:0011:3515:0115:2016:1219:14
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2702:0009:0112:3516:0116:2017:1320:14
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2703:0010:0113:3517:0117:2118:1321:14
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2604:0011:0114:3518:0218:2119:1422:14
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2605:0012:0115:3619:0219:2120:1423:14
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2606:0013:0116:3620:0220:2221:1400:14
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2607:0014:0217:3621:0321:2222:1501:15
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2708:0115:0218:3622:0322:2223:1502:15
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2709:0116:0219:3623:0323:2300:1503:15
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2710:0117:0220:3700:0400:2301:1604:15
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2711:0118:0221:3701:0401:2302:1605:15
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2712:0119:0322:3702:0402:2303:1606:16