اوقات شرعی به افق ارنسا
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی ارنسا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ارنسا

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ارنسا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3006:1513:2617:1820:3820:5921:5800:34
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2907:1414:2618:1821:3922:0022:5901:34
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2808:1415:2719:1922:4023:0100:0002:34
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2709:1316:2720:1923:4000:0201:0103:34
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2610:1317:2721:1900:4101:0302:0204:33
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2511:1218:2722:1901:4202:0303:0305:33
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2412:1219:2723:2002:4303:0404:0406:33
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2313:1120:2700:2003:4304:0505:0507:33
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2214:1121:2701:2004:4405:0606:0608:33
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2215:1022:2702:2005:4506:0607:0709:33
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2116:1023:2803:2006:4507:0708:0810:33
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2017:0900:2804:2107:4608:0809:0911:33
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2018:0901:2805:2108:4709:0810:1012:33
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1919:0902:2806:2109:4710:0911:1013:33
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1820:0903:2807:2110:4811:1012:1114:33
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1821:0804:2808:2211:4912:1013:1215:33
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1722:0805:2909:2212:4913:1114:1316:33
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1723:0806:2910:2213:5014:1215:1317:33
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1700:0807:2911:2214:5015:1216:1418:33
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1601:0808:2912:2315:5116:1317:1519:34
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1602:0809:2913:2316:5117:1318:1520:34
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1603:0710:3014:2317:5218:1419:1621:34
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1604:0711:3015:2318:5219:1420:1622:34
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1505:0712:3016:2419:5320:1421:1723:34
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1506:0713:3017:2420:5321:1522:1700:34
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1507:0814:3018:2421:5322:1523:1801:34
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1508:0815:3119:2422:5423:1600:1802:34
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1509:0816:3120:2423:5400:1601:1803:35
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1510:0817:3121:2500:5401:1602:1904:35
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1611:0818:3122:2501:5402:1603:1905:35
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1612:0819:3123:2502:5503:1704:1906:35