اوقات شرعی به افق سروستان شیراز
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی سروستان شیراز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سروستان شیراز

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی تیر ماه به افق سروستان شیراز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2505:5912:5916:3320:0020:1921:1100:12
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2506:5913:5917:3321:0021:1922:1101:13
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2507:5915:0018:3322:0022:1923:1202:13
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2608:5916:0019:3323:0023:1900:1203:13
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2610:0017:0020:3400:0000:1901:1204:13
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2611:0018:0021:3401:0001:2002:1205:13
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2712:0019:0022:3402:0002:2003:1206:14
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2713:0120:0123:3403:0103:2004:1207:14
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2814:0121:0100:3404:0104:2005:1208:14
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2815:0122:0101:3505:0105:2006:1209:14
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2916:0223:0102:3506:0106:2007:1210:15
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2917:0200:0103:3507:0107:2008:1211:15
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3018:0201:0204:3508:0008:2009:1112:15
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3019:0302:0205:3609:0009:1910:1113:15
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3120:0303:0206:3610:0010:1911:1114:16
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3121:0404:0207:3611:0011:1912:1115:16
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3222:0405:0208:3612:0012:1913:1116:16
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3323:0506:0209:3613:0013:1914:1017:16
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3300:0507:0210:3714:0014:1915:1018:16
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3401:0608:0311:3714:5915:1816:1019:17
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3502:0609:0312:3715:5916:1817:0920:17
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3503:0710:0313:3716:5917:1818:0921:17
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3604:0711:0314:3717:5918:1719:0822:17
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3705:0812:0315:3818:5819:1720:0823:17
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3706:0813:0316:3819:5820:1721:0800:18
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3807:0914:0317:3820:5821:1622:0701:18
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3908:0915:0318:3821:5722:1623:0602:18
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4009:1016:0319:3822:5723:1500:0603:18
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4010:1017:0320:3823:5600:1501:0504:18
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4111:1118:0421:3800:5601:1402:0505:19
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4212:1219:0422:3901:5502:1403:0406:19