اوقات شرعی به افق خرامه
امروز : دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
اوقات شرعی خرامه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خرامه

سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:12
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی تیر ماه به افق خرامه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2405:5712:5916:3320:0020:1921:1200:12
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2406:5813:5917:3321:0021:1922:1201:12
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2407:5814:5918:3322:0022:1923:1202:12
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2408:5815:5919:3323:0023:2000:1203:12
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2509:5917:0020:3400:0000:2001:1204:13
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2510:5918:0021:3401:0101:2002:1205:13
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2511:5919:0022:3402:0102:2003:1206:13
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2613:0020:0023:3403:0103:2004:1207:13
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2614:0021:0000:3504:0104:2005:1208:13
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2715:0022:0101:3505:0105:2006:1209:14
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2716:0123:0102:3506:0106:2007:1210:14
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2817:0100:0103:3507:0107:2008:1211:14
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2818:0101:0104:3508:0108:2009:1212:14
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2919:0202:0105:3609:0109:2010:1213:15
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2920:0203:0106:3610:0010:2011:1214:15
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3021:0304:0207:3611:0011:1912:1115:15
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3122:0305:0208:3612:0012:1913:1116:15
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3123:0406:0209:3713:0013:1914:1117:16
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3200:0407:0210:3714:0014:1915:1018:16
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3201:0508:0211:3715:0015:1916:1019:16
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3302:0509:0212:3715:5916:1817:1020:16
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3403:0610:0213:3716:5917:1818:0921:16
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3504:0611:0314:3817:5918:1819:0922:17
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3505:0712:0315:3818:5819:1720:0823:17
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3606:0713:0316:3819:5820:1721:0800:17
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3707:0814:0317:3820:5821:1722:0701:17
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3808:0815:0318:3821:5722:1623:0702:17
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3809:0916:0319:3822:5723:1600:0603:18
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3910:0917:0320:3823:5700:1501:0604:18
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4011:1018:0321:3900:5601:1502:0505:18
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4112:1119:0322:3901:5602:1403:0506:18