اوقات شرعی به افق خانه زنیان
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خانه زنیان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خانه زنیان

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خانه زنیان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3506:0512:5816:3419:5120:1021:0100:13
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3507:0513:5817:3420:5221:1122:0101:13
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3408:0414:5818:3421:5222:1123:0202:13
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3309:0415:5819:3422:5323:1200:0303:13
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3310:0416:5820:3423:5400:1201:0404:13
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3211:0317:5921:3400:5401:1302:0405:13
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3212:0318:5922:3401:5502:1403:0506:13
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3113:0319:5923:3402:5503:1404:0607:13
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3014:0220:5900:3403:5604:1505:0608:13
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3015:0221:5901:3404:5605:1506:0709:13
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3016:0222:5902:3405:5706:1607:0810:13
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2917:0223:5903:3506:5707:1708:0811:13
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2918:0101:0004:3507:5808:1709:0912:13
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2819:0102:0005:3508:5909:1810:1013:13
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2820:0103:0006:3509:5910:1811:1014:14
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2821:0104:0007:3510:5911:1912:1115:14
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2822:0105:0008:3512:0012:1913:1116:14
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2723:0106:0009:3513:0013:2014:1217:14
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2700:0107:0110:3514:0114:2015:1218:14
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2701:0108:0111:3615:0115:2016:1319:14
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2702:0109:0112:3616:0216:2117:1320:14
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2703:0110:0113:3617:0217:2118:1421:14
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2704:0111:0114:3618:0218:2219:1422:15
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2705:0112:0215:3619:0319:2220:1523:15
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2706:0113:0216:3720:0320:2221:1500:15
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2707:0114:0217:3721:0321:2322:1501:15
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2708:0115:0218:3722:0422:2323:1602:15
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2709:0116:0319:3723:0423:2300:1603:15
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2710:0117:0320:3700:0400:2401:1604:16
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2711:0118:0321:3801:0501:2402:1705:16
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2712:0219:0322:3802:0502:2403:1706:16