اوقات شرعی به افق بندامیر
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
اوقات شرعی بندامیر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندامیر

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:10
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بندامیر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3206:0212:5516:3119:4920:0720:5800:10
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3107:0213:5517:3120:4921:0821:5901:10
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3008:0114:5518:3121:5022:0923:0002:10
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3009:0115:5619:3122:5123:0900:0003:10
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2910:0016:5620:3123:5100:1001:0104:10
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0017:5621:3100:5201:1102:0205:10
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2812:0018:5622:3201:5202:1103:0306:10
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2812:5919:5623:3202:5303:1204:0307:10
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2713:5920:5600:3203:5304:1205:0408:10
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2714:5921:5601:3204:5405:1306:0509:10
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2615:5922:5602:3205:5406:1307:0510:10
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2616:5823:5703:3206:5507:1408:0611:10
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2517:5800:5704:3207:5508:1509:0712:10
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2518:5801:5705:3208:5609:1510:0713:11
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2519:5802:5706:3209:5610:1611:0814:11
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2520:5803:5707:3210:5711:1612:0815:11
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2421:5804:5708:3311:5712:1713:0916:11
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2422:5805:5809:3312:5813:1714:0917:11
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2423:5706:5810:3313:5814:1715:1018:11
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2400:5707:5811:3314:5915:1816:1019:11
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2401:5708:5812:3315:5916:1817:1120:11
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2402:5709:5813:3316:5917:1918:1121:12
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2403:5810:5914:3418:0018:1919:1222:12
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2304:5811:5915:3419:0019:1920:1223:12
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2305:5812:5916:3420:0120:2021:1300:12
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2406:5813:5917:3421:0121:2022:1301:12
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2407:5814:5918:3422:0122:2023:1302:12
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2408:5816:0019:3523:0123:2100:1403:13
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2409:5817:0020:3500:0200:2101:1404:13
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2410:5818:0021:3501:0201:2102:1405:13
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2411:5919:0022:3502:0202:2203:1406:13