اوقات شرعی به افق سپیدان
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی سپیدان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سپیدان

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سپیدان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3406:0412:5916:3619:5320:1221:0300:13
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3307:0413:5917:3620:5421:1322:0401:13
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3208:0414:5918:3621:5422:1323:0502:13
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3209:0315:5919:3622:5523:1400:0503:13
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3110:0316:5920:3623:5600:1501:0604:13
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3011:0217:5921:3600:5601:1502:0705:13
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3012:0218:5922:3601:5702:1603:0806:13
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2913:0219:5923:3602:5703:1604:0807:13
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2914:0121:0000:3603:5804:1705:0908:13
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2815:0122:0001:3604:5905:1806:1009:13
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2816:0123:0002:3705:5906:1807:1010:13
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2717:0100:0003:3707:0007:1908:1111:13
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2718:0001:0004:3708:0008:1909:1212:14
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2719:0002:0005:3709:0109:2010:1213:14
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2620:0003:0106:3710:0110:2011:1314:14
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2621:0004:0107:3711:0211:2112:1415:14
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2622:0005:0108:3712:0212:2113:1416:14
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2623:0006:0109:3713:0313:2214:1517:14
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2500:0007:0110:3814:0314:2215:1518:14
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2501:0008:0211:3815:0315:2316:1619:14
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2502:0009:0212:3816:0416:2317:1620:14
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2503:0010:0213:3817:0417:2418:1721:15
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2504:0011:0214:3818:0518:2419:1722:15
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2505:0012:0215:3819:0519:2420:1823:15
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2506:0013:0316:3920:0520:2521:1800:15
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2507:0014:0317:3921:0621:2522:1801:15
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2508:0015:0318:3922:0622:2523:1902:15
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2509:0016:0319:3923:0623:2600:1903:16
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2510:0017:0320:3900:0600:2601:1904:16
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2511:0118:0421:4001:0701:2602:1905:16
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2612:0119:0422:4002:0702:2603:2006:16