اوقات شرعی به افق سپیدان
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی سپیدان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سپیدان

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سپیدان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3406:0512:5916:3619:5320:1221:0300:13
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3307:0413:5917:3620:5421:1322:0401:13
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3208:0414:5918:3621:5422:1323:0502:13
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3209:0315:5919:3622:5523:1400:0503:13
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3110:0316:5920:3623:5600:1501:0604:13
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3011:0217:5921:3600:5601:1502:0705:13
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3012:0218:5922:3601:5702:1603:0806:13
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2913:0219:5923:3602:5703:1604:0807:13
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2914:0221:0000:3603:5804:1705:0908:13
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2815:0122:0001:3604:5805:1806:1009:13
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2816:0123:0002:3705:5906:1807:1010:13
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2717:0100:0003:3706:5907:1908:1111:13
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2718:0101:0004:3708:0008:1909:1212:14
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2719:0002:0005:3709:0009:2010:1213:14
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2620:0003:0106:3710:0110:2011:1314:14
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2621:0004:0107:3711:0111:2112:1315:14
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2622:0005:0108:3712:0212:2113:1416:14
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2623:0006:0109:3713:0213:2214:1517:14
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2500:0007:0110:3814:0314:2215:1518:14
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2501:0008:0111:3815:0315:2316:1619:14
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2502:0009:0212:3816:0416:2317:1620:14
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2503:0010:0213:3817:0417:2318:1721:15
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2504:0011:0214:3818:0418:2419:1722:15
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2505:0012:0215:3819:0519:2420:1723:15
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2506:0013:0216:3920:0520:2521:1800:15
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2507:0014:0317:3921:0521:2522:1801:15
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2508:0015:0318:3922:0622:2523:1902:15
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2509:0016:0319:3923:0623:2600:1903:16
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2510:0017:0320:3900:0600:2601:1904:16
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0118:0421:4001:0701:2602:1905:16
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2612:0119:0422:4002:0702:2603:2006:16