اوقات شرعی به افق قادرآباد
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی قادرآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قادرآباد

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی تیر ماه به افق قادرآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2105:5612:5916:3520:0220:2121:1500:11
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2106:5613:5917:3521:0221:2222:1501:11
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2107:5614:5918:3522:0222:2223:1502:12
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2108:5716:0019:3623:0223:2200:1503:12
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2209:5717:0020:3600:0300:2201:1504:12
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2210:5718:0021:3601:0301:2202:1505:12
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2311:5819:0022:3602:0302:2203:1506:13
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2312:5820:0023:3703:0303:2204:1507:13
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2313:5821:0100:3704:0304:2205:1508:13
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2414:5922:0101:3705:0305:2206:1509:13
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2415:5923:0102:3706:0306:2207:1510:14
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2516:5900:0103:3707:0307:2208:1511:14
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2518:0001:0104:3808:0308:2209:1512:14
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2619:0002:0205:3809:0309:2210:1513:14
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2720:0103:0206:3810:0210:2211:1414:15
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2721:0104:0207:3811:0211:2212:1415:15
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2822:0205:0208:3912:0212:2113:1416:15
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2923:0206:0209:3913:0213:2114:1417:15
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2900:0307:0210:3914:0214:2115:1318:15
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3001:0308:0211:3915:0115:2116:1319:16
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3102:0409:0312:3916:0116:2017:1220:16
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3103:0410:0313:3917:0117:2018:1221:16
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3204:0511:0314:4018:0118:2019:1222:16
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3305:0512:0315:4019:0019:1920:1123:17
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3406:0613:0316:4020:0020:1921:1100:17
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3407:0614:0317:4021:0021:1922:1001:17
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3508:0715:0318:4021:5922:1823:0902:17
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3609:0816:0319:4022:5923:1800:0903:17
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3710:0817:0320:4023:5800:1701:0804:17
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3711:0918:0321:4000:5801:1702:0805:18
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3812:0919:0322:4101:5702:1603:0706:18