اوقات شرعی به افق قادرآباد
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی قادرآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قادرآباد

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی تیر ماه به افق قادرآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2105:5612:5916:3520:0220:2121:1500:11
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2106:5613:5917:3521:0221:2222:1501:11
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2107:5614:5918:3522:0222:2223:1502:12
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2108:5715:5919:3623:0223:2200:1503:12
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2209:5717:0020:3600:0300:2201:1504:12
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2210:5718:0021:3601:0301:2202:1505:12
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2211:5719:0022:3602:0302:2203:1506:13
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2312:5820:0023:3703:0303:2204:1507:13
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2313:5821:0100:3704:0304:2205:1508:13
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2414:5922:0101:3705:0305:2206:1509:13
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2415:5923:0102:3706:0306:2207:1510:14
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2516:5900:0103:3707:0307:2208:1511:14
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2518:0001:0104:3808:0308:2209:1512:14
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2619:0002:0105:3809:0309:2210:1513:14
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2620:0103:0206:3810:0210:2211:1414:14
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2721:0104:0207:3811:0211:2212:1415:15
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2822:0205:0208:3812:0212:2113:1416:15
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2823:0206:0209:3913:0213:2114:1417:15
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2900:0307:0210:3914:0214:2115:1318:15
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3001:0308:0211:3915:0215:2116:1319:16
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3002:0409:0312:3916:0116:2017:1320:16
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3103:0410:0313:3917:0117:2018:1221:16
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3204:0511:0314:4018:0118:2019:1222:16
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3305:0512:0315:4019:0019:1920:1123:16
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3306:0613:0316:4020:0020:1921:1100:17
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3407:0614:0317:4021:0021:1922:1001:17
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3508:0715:0318:4021:5922:1823:1002:17
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3609:0716:0319:4022:5923:1800:0903:17
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3610:0817:0320:4023:5800:1701:0804:17
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3711:0918:0321:4000:5801:1702:0805:18
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3812:0919:0322:4101:5702:1603:0706:18