اوقات شرعی به افق سیمکان
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی سیمکان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سیمکان

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سیمکان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3406:0312:5316:2619:4420:0220:5200:09
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3307:0213:5317:2620:4421:0321:5301:09
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3308:0214:5318:2621:4522:0322:5302:09
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3209:0115:5319:2622:4623:0423:5403:09
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3210:0116:5320:2623:4600:0500:5504:09
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3111:0117:5421:2600:4701:0501:5605:09
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3112:0018:5422:2601:4702:0602:5606:09
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3013:0019:5423:2602:4803:0603:5707:09
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3014:0020:5400:2603:4804:0704:5808:09
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2915:0021:5401:2704:4905:0805:5809:09
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2915:5922:5402:2705:4906:0806:5910:09
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2816:5923:5403:2706:5007:0907:5911:09
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2817:5900:5504:2707:5008:0909:0012:09
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2818:5901:5505:2708:5109:1010:0113:09
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2819:5902:5506:2709:5110:1011:0114:09
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2720:5803:5507:2710:5211:1112:0215:10
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2721:5804:5508:2711:5212:1113:0216:10
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2722:5805:5509:2712:5313:1214:0317:10
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2723:5806:5610:2713:5314:1215:0318:10
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2700:5807:5611:2814:5315:1216:0419:10
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2601:5808:5612:2815:5416:1317:0420:10
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2602:5809:5613:2816:5417:1318:0521:10
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2603:5810:5614:2817:5518:1419:0522:10
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2604:5811:5715:2818:5519:1420:0623:11
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2605:5812:5716:2819:5520:1421:0600:11
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2606:5913:5717:2920:5621:1522:0601:11
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2607:5914:5718:2921:5622:1523:0702:11
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2708:5915:5719:2922:5623:1500:0703:11
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2709:5916:5820:2923:5600:1501:0704:12
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2710:5917:5821:2900:5701:1602:0705:12
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2711:5918:5822:3001:5702:1603:0806:12