اوقات شرعی به افق علی آباد هشترود
امروز : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروز
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی علی آباد هشترود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق علی آباد هشترود

یکشنبه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
دوشنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق علی آباد هشترود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/2/1شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷05:0706:3913:2017:0420:0220:2121:1300:34
1397/2/2یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷06:0507:3814:2018:0421:0321:2222:1501:34
1397/2/3دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷07:0308:3715:2019:0522:0422:2323:1602:34
1397/2/4سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷08:0209:3516:2020:0523:0523:2400:1703:33
1397/2/5چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷09:0010:3417:2021:0500:0600:2501:1804:33
1397/2/6پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷09:5911:3318:1922:0501:0701:2602:1905:33
1397/2/7جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷10:5712:3219:1923:0502:0802:2703:2006:32
1397/2/8شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷11:5513:3020:1900:0503:0803:2804:2207:32
1397/2/9یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷12:5414:2921:1901:0604:0904:2905:2308:32
1397/2/10دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷13:5215:2822:1902:0605:1005:3006:2409:31
1397/2/11سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷14:5116:2723:1903:0606:1106:3107:2510:31
1397/2/12چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷15:4917:2600:1904:0607:1207:3208:2611:31
1397/2/13پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷16:4818:2501:1905:0608:1308:3309:2712:30
1397/2/14جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷17:4619:2302:1806:0609:1409:3410:2813:30
1397/2/15شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷18:4520:2203:1807:0710:1510:3511:3014:30
1397/2/16یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷19:4321:2104:1808:0711:1611:3612:3115:29
1397/2/17دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷20:4222:2005:1809:0712:1712:3713:3216:29
1397/2/18سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷21:4023:1906:1810:0713:1713:3814:3317:29
1397/2/19چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷22:3900:1807:1811:0714:1814:3915:3418:29
1397/2/20پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷23:3801:1708:1812:0715:1915:4016:3519:28
1397/2/21جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷00:3602:1609:1813:0816:2016:4117:3720:28
1397/2/22شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷01:3503:1510:1814:0817:2117:4118:3821:28
1397/2/23یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷02:3404:1511:1815:0818:2218:4219:3922:28
1397/2/24دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷03:3205:1412:1816:0819:2319:4320:4023:27
1397/2/25سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷04:3106:1313:1817:0820:2420:4421:4100:27
1397/2/26چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷05:3007:1214:1818:0921:2421:4522:4201:27
1397/2/27پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷06:2908:1115:1819:0922:2522:4623:4302:27
1397/2/28جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷07:2709:1016:1820:0923:2623:4700:4503:27
1397/2/29شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷08:2610:1017:1821:0900:2700:4801:4604:27
1397/2/30یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷09:2511:0918:1822:0901:2801:4902:4705:26
1397/2/31دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷10:2412:0819:1823:1002:2902:5003:4806:26