اوقات شرعی به افق علی آباد هشترود
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی علی آباد هشترود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق علی آباد هشترود

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق علی آباد هشترود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2306:0813:1817:1020:2920:5021:4900:26
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2207:0714:1818:1021:3021:5122:5001:26
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2108:0615:1819:1022:3122:5223:5102:26
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2009:0616:1920:1023:3223:5300:5203:26
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1910:0517:1921:1100:3200:5301:5304:26
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1811:0518:1922:1101:3301:5402:5405:26
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1712:0419:1923:1102:3402:5503:5506:26
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1713:0420:1900:1103:3403:5604:5607:26
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1614:0321:1901:1104:3504:5705:5708:26
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1515:0322:1902:1205:3605:5706:5809:25
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1416:0223:1903:1206:3706:5807:5810:25
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1417:0200:2004:1207:3707:5908:5911:25
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1318:0201:2005:1208:3808:5910:0012:25
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1219:0102:2006:1309:3810:0011:0113:25
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1220:0103:2007:1310:3911:0112:0214:25
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1121:0104:2008:1311:4012:0113:0215:26
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1122:0105:2009:1312:4013:0214:0316:26
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1023:0106:2110:1313:4114:0315:0417:26
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1000:0007:2111:1414:4115:0316:0518:26
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1001:0008:2112:1415:4216:0417:0519:26
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0902:0009:2113:1416:4217:0418:0620:26
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0903:0010:2114:1417:4318:0519:0621:26
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0904:0011:2215:1518:4319:0520:0722:26
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0905:0012:2216:1519:4420:0521:0723:26
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0906:0013:2217:1520:4421:0622:0800:26
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0907:0014:2218:1521:4422:0623:0801:27
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0908:0015:2219:1622:4523:0700:0902:27
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0909:0016:2320:1623:4500:0701:0903:27
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0910:0017:2321:1600:4501:0702:0904:27
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0911:0118:2322:1601:4602:0703:1005:27
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0912:0119:2323:1602:4603:0804:1006:27