اوقات شرعی به افق جیان
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی جیان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جیان

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی تیر ماه به افق جیان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1805:5412:5816:3420:0120:2121:1400:10
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1906:5413:5817:3421:0121:2122:1401:10
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1907:5514:5818:3522:0222:2123:1502:10
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1908:5515:5819:3523:0223:2100:1503:10
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2009:5516:5820:3500:0200:2101:1504:11
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2010:5517:5921:3501:0201:2102:1505:11
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2011:5618:5922:3602:0202:2103:1506:11
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2112:5619:5923:3603:0203:2104:1507:11
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2113:5620:5900:3604:0204:2105:1508:12
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2214:5721:5901:3605:0205:2106:1509:12
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2215:5723:0002:3606:0206:2107:1510:12
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2316:5800:0003:3707:0207:2108:1411:12
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2317:5801:0004:3708:0208:2109:1412:13
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2418:5902:0005:3709:0209:2110:1413:13
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2419:5903:0006:3710:0210:2111:1414:13
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2520:5904:0107:3811:0211:2112:1415:13
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2622:0005:0108:3812:0112:2113:1316:14
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2623:0006:0109:3813:0113:2014:1317:14
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2700:0107:0110:3814:0114:2015:1318:14
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2801:0108:0111:3815:0115:2016:1219:14
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2802:0209:0112:3816:0016:2017:1220:14
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2903:0210:0113:3917:0017:1918:1121:15
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3004:0311:0214:3918:0018:1919:1122:15
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3105:0412:0215:3918:5919:1920:1123:15
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3106:0413:0216:3919:5920:1821:1000:15
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3207:0514:0217:3920:5921:1822:0901:15
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3308:0515:0218:3921:5822:1723:0902:16
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3409:0616:0219:3922:5823:1700:0803:16
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3510:0617:0220:4023:5700:1601:0804:16
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3511:0718:0221:4000:5701:1602:0705:16
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3612:0819:0222:4001:5602:1503:0606:16