اوقات شرعی به افق علی آباد فارس
امروز : دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی علی آباد فارس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق علی آباد فارس

سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی تیر ماه به افق علی آباد فارس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2105:5713:0216:3920:0620:2621:1900:14
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2206:5814:0217:3921:0621:2622:2001:14
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2207:5815:0218:3922:0622:2623:2002:14
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2208:5816:0219:4023:0623:2600:2003:14
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2209:5817:0320:4000:0700:2601:2004:15
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2310:5918:0321:4001:0701:2602:2005:15
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2311:5919:0322:4002:0702:2603:2006:15
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2412:5920:0323:4103:0703:2604:2007:15
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2414:0021:0300:4104:0704:2605:2008:15
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2515:0022:0401:4105:0705:2606:2009:16
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2516:0123:0402:4106:0706:2607:2010:16
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2617:0100:0403:4107:0707:2608:2011:16
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2618:0101:0404:4208:0708:2609:1912:16
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2719:0202:0405:4209:0709:2610:1913:17
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2720:0203:0406:4210:0610:2611:1914:17
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2821:0304:0507:4211:0611:2612:1915:17
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2922:0305:0508:4212:0612:2613:1916:17
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2923:0406:0509:4313:0613:2514:1817:18
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3000:0407:0510:4314:0614:2515:1818:18
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3101:0508:0511:4315:0615:2516:1719:18
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3102:0509:0512:4316:0516:2517:1720:18
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3203:0610:0513:4317:0517:2418:1721:19
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3304:0611:0614:4418:0518:2419:1622:19
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3405:0712:0615:4419:0419:2320:1623:19
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3406:0713:0616:4420:0420:2321:1500:19
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3507:0814:0617:4421:0421:2322:1501:19
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3608:0915:0618:4422:0322:2223:1402:20
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3709:0916:0619:4423:0323:2200:1303:20
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3810:1017:0620:4400:0200:2101:1304:20
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3811:1018:0621:4401:0201:2102:1205:20
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3912:1119:0622:4402:0102:2003:1206:20